Číslo objednávky: 
7/2014
Popis objednávky: 
Vykonanie Odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektroinštalácie na objekte - Dom smútku
Suma objednávky: 
0.00€
Dátum vyhotovenia: 
streda, 2. apríl 2014
Identifikácia dodávateľa: 
FYRO - Jozef Rojček, Liptovská Sielnica 68, 032 23
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany