Číslo objednávky: 
3/2018
Popis objednávky: 
Objednávame si u Vás znalecký posudok na vypracovanie VŠH kú Kvačany a Dlhá Lúka pre účel zápisu do účtovnej evidencie vo vlastníctve obce, vedené na LV a to Dlhá Lúka č. 376, 846. 965 a 421 a Kvačany č. 1062,376,1490,774,656,661.
Suma objednávky: 
0.00€
Dátum vyhotovenia: 
piatok, 2. február 2018
Identifikácia dodávateľa: 
Ing. Bohuslav Babka, Liptovský Trnovec 169, 03222
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany