Číslo objednávky: 
5/2014
Popis objednávky: 
Objednávka na rastrové údaje z operátu štátneho mapového diela
Suma objednávky: 
0.00€
Dátum vyhotovenia: 
piatok, 21. marec 2014
Identifikácia dodávateľa: 
Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany