Číslo objednávky: 
6/2014
Popis objednávky: 
Objednávka na hromadné údaje z katastra nehnuteľností pre obec/mesto a VÚC
Suma objednávky: 
0.00€
Dátum vyhotovenia: 
piatok, 21. marec 2014
Identifikácia dodávateľa: 
Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany