Číslo objednávky: 
4/2014
Popis objednávky: 
Objednávka na vypracovanie Bezpečnostného projektu pre obec Kvačany
Suma objednávky: 
450.00€
Dátum vyhotovenia: 
štvrtok, 13. marec 2014
Identifikácia dodávateľa: 
CREATIVE BUSINESS s.r.o., Bobrovec 468, 032 21
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany