Číslo objednávky: 
3/2014
Popis objednávky: 
Objednávka na vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby - Dom smútku v Kvačanoch
Suma objednávky: 
227.00€
Dátum vyhotovenia: 
streda, 5. marec 2014
Identifikácia dodávateľa: 
Ing. Soňa Rášová, 1.mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany