Číslo objednávky: 
2/2014
Popis objednávky: 
Oprava miestnej komunikácie k cintorínu na Dlhej Lúke
Suma objednávky: 
7 600.00€
Dátum vyhotovenia: 
pondelok, 17. február 2014
Identifikácia dodávateľa: 
Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o, Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Objednávku schválil: 
Jozef Grúň, starosta obce
Odberateľ: 
Obec Kvačany