Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
2672988845 mobil 1.00 2022-06-29 2022-07-13 2022-07-01 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2673104981 mobil - PZ 2.00 2022-06-29 2022-07-13 2022-07-01 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
222082287 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2022 180.00 2022-06-29 2022-07-13 2022-06-29 LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina
8307970633 mobil 18.00 2022-06-22 2022-07-07 2022-06-29 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
112022 zemina, štrk a dovoz zeminy, štrku 828.90 2022-06-26 2022-07-11 2022-06-29 Miroslav Ťažiar, Liptovská Sielnica 48, 032 23
700220178 nakladanie sute z cintorína v Kvačanoch 229.68 2022-06-24 2022-07-08 2022-06-27 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
2022168 stavebné práce - úprava parkovacej plochy pred cintorínom v Kvačanoch 2 539.49 2022-06-21 2022-07-05 2022-06-22 ISO & spol. s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
2022153 zber, zvoz a zhodnotenie stavebného odpadu - betón 149.42 2022-06-17 2022-07-01 2022-06-22 ISO & spol. s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
2222203731 osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ 14.80 2022-06-17 2022-07-01 2022-06-22 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
2022006 práce strojové a ručné pri rušení hrob. miest na cintoríne v Kvačanoch 2 740.00 2022-06-21 2022-07-05 2022-06-22 ZePa - IS s.r.o., Kvačany 104, 032 23 Liptovská Sielnica
8307312240 telefón 044/5597305 - MŠ 5.69 2022-06-01 2022-06-20 2022-06-22 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2200358 zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 21.60 2022-05-31 2022-06-30 2022-06-17 OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
23220506 zhodnotenie odpadu + doprava 213.60 2022-05-31 2022-06-30 2022-06-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
220007210 regál 2000x900x500 181.94 2022-06-14 2022-06-28 2022-06-15 FISTAR s.r.o., Vídeňská 132/100, 619 00 Brno
0382022 základný kurz na obsluhu RMRP - DHZ 156.00 2022-06-03 2022-06-20 2022-06-15 Ľubomír Dubovec, Školiace stredisko, Rybárska 11, 038 53 Turany
202259 vrecovaný asfalt 876.00 2022-06-15 2022-06-30 2022-06-15 ALL77 s.r.o., Čiky 1164/5, 941 11 Palárikovo
20220002 kosenie VP 128.00 2022-06-11 2022-06-25 2022-06-15 Nikolas Ogorek, Dlhá Lúka 144, 032 23 Kvačany
10220610 uloženie odpadu 5/2022 659.77 2022-06-10 2022-06-24 2022-06-13 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
142022 lopáriky - KK 112.00 2022-06-08 2022-06-22 2022-06-13 Anna Cígerová, Bašta 189/13, 034 91 Ľubochňa
22220604 odvoz odpadu 179.70 2022-05-31 2022-06-30 2022-06-13 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
20220235 valec do tlačiarne OKI 210.00 2022-06-08 2022-06-18 2022-06-13 Erika Porubiaková Copy-servis, Iľanovo 63, 031 01 Liptovský Mikuláš
700220168 odvoz odpadu 421.68 2022-06-10 2022-06-24 2022-06-13 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
8307312256 telefón 044/5597597 9.73 2022-06-01 2022-06-20 2022-06-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3012013045 doprava 5/2022 63.73 2022-05-31 2022-06-30 2022-06-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
2668261491 mobil 1.00 2022-05-29 2022-06-12 2022-06-07 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Stránky