Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
5765747902 telefón 044/5597597 21.54 2014-09-03 2014-09-17 2014-09-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2014073 zodpovedná osoba 100.00 2014-08-31 2014-09-14 2014-09-08 CREATIVE BUSINESS s.r.o., Bobrovec 468, 032 21 Bobrovec
3049027813 stravné lístky 162.11 2014-09-05 2014-09-12 2014-09-08 DOXX -stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
9765747867 telefón 044/5597301 16.74 2014-09-03 2014-09-17 2014-09-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2013024 oprava pätiek autobusovej zastávky a kontajnerov 1 538.35 2014-08-27 2014-09-10 2014-09-08 UNITECHNA Marek Považský, Kvačany 101, 032 23 Liptovská Sielnica
411536 doprava 8/2014 63.73 2014-08-28 2014-09-12 2014-09-08 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
4765747879 telefón 044/5597305 13.14 2014-09-03 2014-09-17 2014-09-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14074 rekonštrukčné práce na miestnom rozhlase 774.00 2014-09-09 2014-09-16 2014-09-10 TelCom s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš
2014066 oprava Ávie 45.00 2014-09-08 2014-09-22 2014-09-12 MOTOR MARK - Mariňák Juraj, Ku Ihrisku 8666/2B, 034 01 Ružomberok
3112014026 vypracovanie PD - obchod a KD 14 476.01 2014-09-16 2014-09-30 2014-09-17 G A R S s.r.o., Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš
10140919 poplatok za uloženie odpadu 359.36 2014-09-11 2014-09-25 2014-09-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
314073537 zúčtovanie zálohy za vodu 25.00 2014-09-17 2014-09-17 2014-09-22 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
214002399 dovoz vody na cintorín Dlhá Lúka 60.00 2014-09-18 2014-10-02 2014-09-22 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, 032 23 Liptovská Sielnica
2014212759 posúdenie PD pre stavebné povolenie - Dom smútku 120.00 2014-09-18 2014-10-02 2014-09-22 Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
314073541 zúčtovanie zálohy za vodu 12.00 2014-09-17 2014-09-17 2014-09-22 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
14110014 kovové stĺpiky na cintorín 700.00 2014-09-22 2014-10-06 2014-09-22 Rastislav Vrobel, Medvedzie 143/23-5, 027 44 Tvrdošín
2014212748 posúdenie PD pre stavebné povolenie - MŠ 312.00 2014-09-18 2014-10-02 2014-09-22 Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
2014212753 posúdenie PD pre stavebné povolenie - budova občianskej vybavenosti /obchod/ 120.00 2014-09-18 2014-10-02 2014-09-22 Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
3112014020 záloha na vypracovanie PD - KD 6 000.00 2014-07-10 2014-07-24 2014-09-24 GARS s.r.o., Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš
2014212823 posúdenie PD pre stavebné povolenie - Kultúrny dom a garáž 288.00 2014-09-23 2014-10-07 2014-09-25 Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
20142268 systémová podpora URBIS 140.00 2014-10-01 2014-10-15 2014-10-01 MADE s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
140849 rozprávková grafomotorika - MŠ 12.89 2014-09-29 2014-10-13 2014-10-01 INFRA Slovakia s.r.o., J. Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre
140126 účtovníctvo 9/2014 300.00 2014-10-01 2014-10-15 2014-10-01 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2257088388 mesačný poplatok za mobil 40.00 2014-10-02 2014-10-16 2014-10-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava
20140055 členský poplatok za 3. štvrťrok 2014 115.50 2014-09-30 2014-10-30 2014-10-03 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba

Stránky