Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnostizoradiť zostupne Dátum Dodávateľ
411536 doprava 8/2014 63.73 2014-08-28 2014-09-12 2014-09-08 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
2014073 zodpovedná osoba 100.00 2014-08-31 2014-09-14 2014-09-08 CREATIVE BUSINESS s.r.o., Bobrovec 468, 032 21 Bobrovec
140113 účtovníctvo 8/2014 300.00 2014-09-01 2014-09-15 2014-09-03 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2253157995 mobil 0.02 2014-09-02 2014-09-16 2014-09-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
14074 rekonštrukčné práce na miestnom rozhlase 774.00 2014-09-09 2014-09-16 2014-09-10 TelCom s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš
2253156347 mobil 48.32 2014-09-02 2014-09-16 2014-09-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
5765747902 telefón 044/5597597 21.54 2014-09-03 2014-09-17 2014-09-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
314073537 zúčtovanie zálohy za vodu 25.00 2014-09-17 2014-09-17 2014-09-22 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
4765747879 telefón 044/5597305 13.14 2014-09-03 2014-09-17 2014-09-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9765747867 telefón 044/5597301 16.74 2014-09-03 2014-09-17 2014-09-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
314073541 zúčtovanie zálohy za vodu 12.00 2014-09-17 2014-09-17 2014-09-22 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
2014066 oprava Ávie 45.00 2014-09-08 2014-09-22 2014-09-12 MOTOR MARK - Mariňák Juraj, Ku Ihrisku 8666/2B, 034 01 Ružomberok
10140919 poplatok za uloženie odpadu 359.36 2014-09-11 2014-09-25 2014-09-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
3112014026 vypracovanie PD - obchod a KD 14 476.01 2014-09-16 2014-09-30 2014-09-17 G A R S s.r.o., Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš
214002399 dovoz vody na cintorín Dlhá Lúka 60.00 2014-09-18 2014-10-02 2014-09-22 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, 032 23 Liptovská Sielnica
2014212759 posúdenie PD pre stavebné povolenie - Dom smútku 120.00 2014-09-18 2014-10-02 2014-09-22 Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
2014212748 posúdenie PD pre stavebné povolenie - MŠ 312.00 2014-09-18 2014-10-02 2014-09-22 Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
2014212753 posúdenie PD pre stavebné povolenie - budova občianskej vybavenosti /obchod/ 120.00 2014-09-18 2014-10-02 2014-09-22 Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
14110014 kovové stĺpiky na cintorín 700.00 2014-09-22 2014-10-06 2014-09-22 Rastislav Vrobel, Medvedzie 143/23-5, 027 44 Tvrdošín
2014212823 posúdenie PD pre stavebné povolenie - Kultúrny dom a garáž 288.00 2014-09-23 2014-10-07 2014-09-25 Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
35/2014 strava deti MŠ 9/2014 730.06 2014-10-06 2014-10-11 2014-10-06 Základná škola Kvačany, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
36/2014 strava zamestnanci OcÚ 3/2014 72.09 2014-10-06 2014-10-11 2014-10-06 Základná škola Kvačany, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
34/2014 strava zamestnanci MŠ 9/2014 186.90 2014-10-06 2014-10-11 2014-10-06 Základná škola Kvačany, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
411626 doprava 9/2014 63.73 2014-09-29 2014-10-13 2014-10-03 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
140849 rozprávková grafomotorika - MŠ 12.89 2014-09-29 2014-10-13 2014-10-01 INFRA Slovakia s.r.o., J. Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre

Stránky