Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnostizoradiť zostupne Dátum Dodávateľ
31/2014 strava zamestnanci MŠ 7/2014 49.40 2014-07-21 2014-07-26 2014-07-23 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 LIptovská Sielnica
32/2014 strava deti MŠ 7/2014 277.44 2014-07-21 2014-07-26 2014-07-21 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
33/2014 strava zamestnanci OcÚ 7/2014 15.60 2014-07-21 2014-07-26 2014-07-21 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
1400754 drez 2-dielny do MŠ 343.73 2014-07-23 2014-07-30 2014-07-24 GASTRO GLASS TATRY s.r.o., Nábr. J. Jánošíka 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
20140033 členský poplatok za 2.štvrťrok 2014 115.50 2014-06-30 2014-07-30 2014-07-16 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba
140931 vypracovanie Programu odpadového hospodárstva 48.00 2014-06-30 2014-07-30 2014-07-25 ĽUPČIANKA s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
14/2 doplnenie SO 02, nadstavby, prístavba, rekonštrukcia a modernizácia budovy telocvične ZŠ Kvačany 550.00 2014-07-30 2014-08-06 2014-08-04 Koliba ORALISKO s.r.o., Nižná Boca 115, 032 34 Nižná Boca
14022 oprava pl. sporáka 257/11 29.20 2014-07-23 2014-08-06 2014-08-04 Ing. Vladimír Majerský, Jánošíkova 357/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
2014070 vypracovanie žiadosti 588.00 2014-07-25 2014-08-08 2014-08-04 OPEN DOOR s.r.o., Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa
411457 doprava 7/2014 63.73 2014-07-30 2014-08-13 2014-08-06 SAD LIORBUS a.s, Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
2249477592 mobil 40.00 2014-07-31 2014-08-14 2014-08-06 ORANGE SLOVENSKO a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
3112014022 projektová dokumentácia na MŠ 7 312.80 2014-07-31 2014-08-14 2014-08-20 G A R S s.r.o., Bernolákova 14, 03101 Liptovský Mikuláš
2249476603 mobil 0.02 2014-07-31 2014-08-14 2014-08-06 ORANGE SLOVENSKO a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
22140961 odvoz odpadu cintorín 7/2014 37.49 2014-07-31 2014-08-14 2014-08-14 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
3112014021 projektová dokumentácia na Dom smútku 2 000.40 2014-07-31 2014-08-14 2014-08-20 G A R S s.r.o., Bernolákova 14, 03101 Liptovský Mikuláš
2014065 služby - zodpovedná osoba 100.00 2014-08-01 2014-08-15 2014-08-06 CREATIVE BUSINESS s.r.o., Bobrovec 468, 032 21
140100 účtovníctvo 7/2014 300.00 2014-08-01 2014-08-15 2014-08-04 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
4764771224 telefón 044/5597301 17.10 2014-08-03 2014-08-18 2014-08-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
1764771241 telefón 044/5597305 13.14 2014-08-03 2014-08-18 2014-08-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
0764771266 telefón 044/5597597 21.54 2014-08-03 2014-08-18 2014-08-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10140785 uloženie odpadu 7/2014 441.85 2014-08-11 2014-08-25 2014-08-14 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
2014061 oprava Ávie 1 233.05 2014-08-15 2014-08-29 2014-08-18 MOTOR MARK, Mariňák Juraj, Ku ihrisku 8666/2B, 034 01 Ružomberok
2014068 poradenská činnosť OOÚ 490.00 2014-08-20 2014-09-03 2014-08-28 CREATIVE BUSINESS s.r.o., Bobrovec 468, 032 21 Bobrovec
2013024 oprava pätiek autobusovej zastávky a kontajnerov 1 538.35 2014-08-27 2014-09-10 2014-09-08 UNITECHNA Marek Považský, Kvačany 101, 032 23 Liptovská Sielnica
3049027813 stravné lístky 162.11 2014-09-05 2014-09-12 2014-09-08 DOXX -stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina

Stránky