Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
82022 údržbárske práce na el. zariadení 635.00 2022-08-07 2022-08-21 2022-08-26 FYRO- Jozef Rojček, Liptovská Sielnica 68, 032 23
8311693491 mobil 18.00 2022-08-22 2022-09-06 2022-08-24 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2022241 zber, zvoz a zhodnotenie stavebného odpadu - betón 24.12 2022-08-15 2022-08-29 2022-08-23 ISO & spol. s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
202234 audítorské práce - r. 2021 1 200.00 2022-08-16 2022-08-30 2022-08-22 Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 05 Banská Bystrica
10220900 uloženie odpadu 7/2022 545.43 2022-08-12 2022-08-26 2022-08-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
700220252 odvoz stavebného a komunálneho odpadu 268.70 2022-08-08 2022-08-22 2022-08-15 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
4192103185 prevádzka a údržba VO 89.39 2022-08-10 2022-08-25 2022-08-15 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
20220004 kosenie VP 60.00 2022-08-10 2022-08-24 2022-08-10 Nikolas Ogorek, Dlhá Lúka 144, 032 23 Kvačany
22339 čerpadlo - TJ 1 697.00 2022-07-27 2022-08-10 2022-08-08 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Litpovský Mikuláš
110220176 výmena oleja - kosačka VP 171.15 2022-08-04 2022-08-04 2022-08-08 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
8311044479 telefón 044/5597305 - MŠ 3.83 2022-08-01 2022-08-18 2022-08-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
442022 strava - dotácia UPSVaR 7.80 2022-08-05 2022-08-10 2022-08-08 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
3012013634 doprava 7/2022 63.73 2022-07-31 2022-08-30 2022-08-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
8311044496 telefón 044/5597597 11.46 2022-08-01 2022-08-18 2022-08-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20220009 technické zabezpečnie dňa detí 70.00 2022-08-02 2022-09-02 2022-08-03 Andrej Tylka, Kvačany 150, 032 23
20220102 účtovníctvo 7/2022 400.00 2022-08-01 2022-08-15 2022-08-01 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2677821845 mobil - PZ 2.00 2022-07-29 2022-08-12 2022-08-01 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
1012257319 plyn - MŠ 1 569.24 2022-08-01 2022-08-15 2022-08-01 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
2677721659 mobil 1.00 2022-07-29 2022-08-12 2022-08-01 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2677706383 mobil 1.00 2022-07-29 2022-08-12 2022-08-01 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
402022 strava - deti MŠ 352.38 2022-07-18 2022-07-23 2022-07-25 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
10220760 uloženie odpadu 6/2022 403.79 2022-07-15 2022-07-29 2022-07-25 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
1020222397 šatníkové skrine pre DHZ 1 098.40 2022-07-25 2022-08-08 2022-07-25 Firesystem s.r.o., Nižná korňa 501, 023 21 Korňa
20220003 kosenie VP 148.00 2022-07-12 2022-07-26 2022-07-25 Nikolas Ogorek, Dlhá Lúka 144, 032 23 Kvačany
2200394 zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 21.60 2022-06-30 2022-07-30 2022-07-25 OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

Stránky