Názovzoradiť zostupne Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
1012035601 plyn - MŠ 355.37 2020-05-26 2020-06-15 2020-06-02 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012041428 plyn - MŠ 355.37 2020-06-25 2020-07-15 2020-07-02 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
1012046367 plyn - MŠ 355.37 2020-07-27 2020-08-15 2020-08-11 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
1012051312 plyn - MŠ 355.37 2020-08-26 2020-09-15 2020-09-02 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012056908 plyn - MŠ 355.37 2020-09-25 2020-10-15 2020-10-01 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012063455 plyn - MŠ 355.37 2020-10-27 2020-11-15 2020-11-03 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012068443 plyn - MŠ 355.37 2020-11-25 2020-12-15 2020-12-01 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012102085 plyn - MŠ 355.37 2020-12-28 2021-01-15 2021-01-05 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012108185 plyn - MŠ 335.30 2021-01-23 2021-02-15 2021-02-03 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012120844 plyn - MŠ 335.30 2021-02-23 2021-03-15 2021-03-01 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
1012126575 plyn - MŠ 335.30 2021-03-26 2021-04-15 2021-04-12 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012131937 plyn - MŠ 335.30 2021-04-27 2021-05-15 2021-05-03 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012137116 plyn - MŠ 335.30 2021-06-01 2021-06-15 2021-06-02 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012143245 plyn - MŠ 335.30 2021-06-25 2021-07-15 2021-07-01 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012148871 plyn - MŠ 335.30 2021-08-01 2021-08-15 2021-08-03 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012152234 plyn - MŠ 335.30 2021-09-01 2021-09-15 2021-09-07 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012159874 plyn - MŠ 335.30 2021-10-01 2021-10-15 2021-10-01 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012165389 plyn - MŠ 335.30 2021-11-01 2021-11-15 2021-11-02 MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012170810 plyn - MŠ 335.30 2021-12-01 2021-12-15 2021-12-02 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
10122 VO v časti DL 887.45 2022-01-24 2022-02-07 2022-01-25 Marek Michtalík - SPREM, sídlisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená
1012202794 plyn - MŠ 1 374.74 2022-01-01 2022-01-15 2022-01-04 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012215501 plyn - MŠ 1 494.42 2022-02-01 2022-02-15 2022-02-07 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012226873 plyn - MŠ 1 569.24 2022-03-01 2022-03-15 2022-03-01 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012233143 plyn - MŠ 1 569.24 2022-04-01 2022-04-15 2022-04-05 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1012239197 plyn - MŠ 1 569.24 2022-05-01 2022-05-15 2022-05-03 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Stránky