Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnostizoradiť vzostupne Dátum Dodávateľ
26/2023 strava - deti ZŠ a MŠ Ukrajinci - dotácia UPSVaR 351.30 2023-06-05 2023-06-10 2023-06-07 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
27/2023 strava - deti ZŠ dotácia UPSVaR 4 167.30 2023-06-05 2023-06-10 2023-06-07 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
25/2023 strava - deti MŠ 690.10 2023-06-05 2023-06-10 2023-06-07 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
700230153 odvoz VO kontajnera 126.05 2023-05-25 2023-06-08 2023-06-07 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
202303125 kvety - VP 11.21 2023-05-15 2023-06-02 2023-05-22 MODOM PODHALE spol. s r.o., 1. mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš
2300266 zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 21.60 2023-04-19 2023-05-30 2023-05-19 OZO-Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
3012015333 doprava 63.73 2023-04-30 2023-05-30 2023-05-12 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
20230338 základná príprava členov HJ 110.00 2023-05-15 2023-05-29 2023-05-17 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3, 831 03
20230251 workshop - MŠ 170.00 2023-04-12 2023-05-29 2023-04-12 ANIMATEAM s.r.o., Kátlovce 374, 919 55 Kátlovce
4192103854 prevádzka a údržba sústavy VO 100.82 2023-05-11 2023-05-26 2023-05-16 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
10230437 uloženie odpadu 499.53 2023-05-12 2023-05-26 2023-05-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
1401308684 mobil 13.50 2023-05-05 2023-05-22 2023-05-10 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
2352693 sanitačná sada na pípu 126.14 2023-05-22 2023-05-22 2023-05-31 HK Plus s.r.o., Třída Edvarda Beneše 574, 500 12 Hradec Králové
2352578 výčapné zariadenie - narážače 117.66 2023-05-05 2023-05-19 2023-05-05 HK Plus s.r.o., Třída Edvarda Beneše 574, 500 12 Hradec Králové
2305025 kartografické a grafické práce na TM katastra obce 424.80 2023-05-05 2023-05-19 2023-05-05 VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
700230108 práce pre obec 22.98 2023-05-04 2023-05-18 2023-05-10 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
8327339811 telefón 044/5597597 - OcÚ 8.26 2023-05-01 2023-05-18 2023-05-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8327339801 telefón 044/5597305 - MŠ 3.84 2023-05-01 2023-05-18 2023-05-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
223081443 odborná prehliadka PHP 192.12 2023-04-26 2023-05-16 2023-05-03 LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava
20230715 odchyt túlavých zvierat pauš. poplatok 10.00 2023-05-01 2023-05-15 2023-05-03 OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
8833538745 plyn - MŠ 1 588.00 2023-05-01 2023-05-15 2023-05-03 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
2718416143 mobil - PZ 3.00 2023-04-29 2023-05-13 2023-05-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2718327274 mobil 1.00 2023-04-29 2023-05-13 2023-05-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2718314176 mobil 2.00 2023-04-29 2023-05-13 2023-05-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
202302709 kvety - VP 142.50 2023-04-28 2023-05-12 2023-05-03 MODOM PODHALE spol. s r.o., 1. mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš

Stránky