Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
700230019 odhŕňanie snehu 630.00 2023-02-02 2023-02-16 2023-02-06 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
8322028548 telefón 044/5597597 - OcÚ 9.74 2023-02-01 2023-02-20 2023-02-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8322028533 telefón 044/5597305 - MŠ 3.73 2023-02-01 2023-02-20 2023-02-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2704907472 mobil 1.00 2023-01-29 2023-02-12 2023-02-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2/2023 strava - deti ZŠ a MŠ Ukrajinci - dotácia UPSVaR 143.00 2023-02-01 2023-02-06 2023-02-02 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
2704893484 mobil 2.00 2023-01-29 2023-02-12 2023-02-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
1523018 servis kamerového systému 96.84 2023-01-30 2023-02-06 2023-02-02 ALARMnet s.r.o., Nová 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
510230013 servis kosačiek - VP 1 083.30 2023-01-31 2023-02-14 2023-02-02 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
20230271 odchyt túlavých zvierat pauš. poplatok 10.00 2023-02-01 2023-02-15 2023-02-02 OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
1/2023 strava - deti ZŠ MŠ 1 122.58 2023-02-01 2023-02-06 2023-02-02 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
2705000625 mobil - PZ 3.00 2023-01-29 2023-02-12 2023-02-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
3/2023 strava - deti ZŠ dotácia UPSVaR 63.70 2023-02-01 2023-02-06 2023-02-02 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
2301219 odmeny výkonným umelcom - MR 38.40 2023-01-30 2023-02-20 2023-02-02 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
1012316195 plyn - MŠ 1 432.94 2023-02-01 2023-02-15 2023-02-02 MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
20230017 účtovníctvo 400.00 2023-02-01 2023-02-15 2023-02-02 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
8320895009 mobil 18.00 2023-01-22 2023-02-06 2023-01-27 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20230236 systémová podpora URBIS 200.00 2023-01-03 2023-01-17 2023-01-27 MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
2200844 zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 21.60 2022-12-21 2023-01-30 2023-01-23 OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
4192103570 prevádzka a údržba sústavy VO 100.82 2023-01-15 2023-01-30 2023-01-23 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
10221554 uloženie odpadu 1 663.82 2023-01-12 2023-01-26 2023-01-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
3012014642 doprava 12/2022 63.73 2022-12-31 2023-01-30 2023-01-11 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
141222 vypracovanie PD vonkajšie VO 1 296.00 2022-12-28 2023-01-11 2023-01-10 Marek Michtalík - SPREM, Oravická 1244, 028 01 Trstená
9230313811 elektrina - 257 2 vchod -6.47 2023-01-07 2023-01-29 2023-01-10 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
220020052 voda - MŠ 7.12 2022-12-31 2023-01-19 2023-01-10 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
8320245068 telefón 044/5597305 - MŠ 3.97 2023-01-01 2023-01-18 2023-01-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stránky