Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľzoradiť zostupne
3012007201 doprava 63.73 2019-09-30 2019-10-14 2019-10-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012007596 doprava 63.73 2019-10-31 2019-11-14 2019-11-11 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012007820 doprava 11/2019 63.73 2019-11-30 2019-12-14 2019-12-05 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012008008 doprava 12/2019 63.73 2019-12-31 2020-01-14 2020-01-09 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012008310 doprava 1/2020 63.73 2020-01-31 2020-03-01 2020-02-11 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012008459 doprava 63.73 2020-02-29 2020-03-30 2020-03-09 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012008679 doprava 3/2020 63.73 2020-03-31 2020-04-30 2020-04-06 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012008815 doprava 4/2020 63.73 2020-04-30 2020-05-30 2020-05-12 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012008931 doprava 63.73 2020-05-31 2020-06-30 2020-06-05 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012009051 doprava 6/2020 63.73 2020-06-30 2020-07-30 2020-07-06 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012009261 doprava 7/2020 63.73 2020-07-31 2020-08-30 2020-08-11 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012009744 doprava 63.73 2020-09-30 2020-10-30 2020-10-07 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012010139 doprava 11/2020 63.73 2020-11-30 2020-12-30 2020-12-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012010272 doprava 12/2020 63.73 2020-12-31 2021-01-30 2021-01-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012010543 doprava 2/2021 63.73 2021-02-28 2021-03-30 2021-03-01 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012010800 doprava 4/2021 63.73 2021-04-30 2021-05-30 2021-05-10 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012010913 doprava 5/2021 63.73 2021-05-31 2021-06-30 2021-06-04 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012011060 doprava 6/2021 63.73 2021-06-30 2021-07-30 2021-07-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012011305 doprava 7/2021 63.73 2021-07-31 2021-08-30 2021-08-13 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012011559 doprava 8/2021 63.73 2021-08-31 2021-09-30 2021-09-07 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012011773 doprava 9/2021 63.73 2021-09-30 2021-10-30 2021-10-06 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012012095 doprava 11/2021 63.73 2021-11-30 2021-12-30 2021-12-02 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012012232 doprava 12/2021 63.73 2021-12-15 2022-01-30 2021-12-29 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012012503 doprava 2/2022 63.73 2022-02-15 2022-03-30 2022-02-28 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012012661 doprava 3/2022 63.73 2022-03-31 2022-04-30 2022-04-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok

Stránky