Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnostizoradiť zostupne Dátum Dodávateľ
10/2014 strava zamestnanci OcÚ 3/2014 70.20 2014-04-03 2014-04-08 2014-04-07 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
484330999 údaje zo SGI a SPI 45.00 2014-03-27 2014-04-10 2014-05-14 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
482230025 rastrová mapa 22.50 2014-03-27 2014-04-10 2014-05-14 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
411123 doprava 3/2014 63.73 2014-03-28 2014-04-11 2014-04-04 SAD LIORBUS a.s.
2014010 kontrola vlastníckej hranice v k.ú. DL 100.00 2014-03-30 2014-04-13 2014-04-03 Ing. Soňa Rášová - geodetické služby, Ul. 1. mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš
2014009 vyhotovenie geom. plánu - Dom smútku 227.00 2014-03-30 2014-04-13 2014-04-03 Ing. Soňa Rášová - geodetické služby, Ul. 1. mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš
2234393685 mesačný poplatok za mobil 42.24 2014-04-01 2014-04-15 2014-04-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20140890 systémová podpora URBIS 140.00 2014-04-01 2014-04-15 2014-04-02 MADE s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
2234393068 mesačný poplatok za mobil 0.02 2014-04-01 2014-04-15 2014-04-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
140045 účtovníctvo 3/2014 300.00 2014-04-01 2014-04-15 2014-04-02 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
6443200561 reštauračné služby MŠ 148.00 2014-03-28 2014-04-16 2014-03-31 Tatry mountain resorts a.s., Hotel Tri studničky, Demänovská Dolina 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
2014023 oprava MK k cintorínu na DL 8 884.66 2014-04-03 2014-04-17 2014-04-04 Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o., Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
4760608645 telefón 044/5597301 16.74 2014-04-03 2014-04-17 2014-04-14 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2014018 protipožiarna bezpečnosť stavby - Dom smútku 70.00 2014-04-03 2014-04-17 2014-04-07 Ing. Nadežda Brziaková, Inžinier - projektant, Starojánska 170, 032 03 Liptovský Ján
9760608664 telefón 044/5597305 13.14 2014-04-03 2014-04-17 2014-04-14 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5760608682 telefón 044/5597597 21.94 2014-04-03 2014-04-17 2014-04-14 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
02/2014-Ro revízia elektroinštalácie Domu smútku 125.00 2014-04-07 2014-04-21 2014-04-07 FYRO- Jozef Rojček, Liptovská Sielnica 68, 032 23
10140288 uloženie odpadu 3/2014 340.20 2014-04-11 2014-04-25 2014-04-14 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
20140011 členský poplatok 1-3/2014 115.50 2014-03-31 2014-04-30 2014-04-07 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba
21400086.9 vývoz fekálií z MŠ 577.92 2014-04-23 2014-05-07 2014-04-24 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
201440402 vyjadrenie k ÚPN obce 219.91 2014-04-24 2014-05-09 2014-04-28 Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
18/2014 strava zamestnanci OcÚ 4/2014 46.80 2014-05-05 2014-05-10 2014-05-05 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
16/2014 strava zamestnanci MŠ 4/2014 143.00 2014-05-05 2014-05-10 2014-05-05 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
17/2014 strava deti MŠ 4/2014 875.50 2014-05-05 2014-05-10 2014-05-05 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
411192 doprava 4/2014 63.73 2014-04-29 2014-05-13 2014-05-14 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok

Stránky