Názovzoradiť zostupne Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
06/2014 sociálny fond 2/2014 4.76 2014-03-03 2014-03-27 2014-03-03 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
06/2015 strava deti MŠ 2/2015 426.22 2015-03-03 2015-03-08 2015-03-04 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
06/2020 strava deti MŠ 2/2020 541.11 2020-03-03 2020-03-08 2020-03-04 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227 , 032 23 Liptovská Sielnica
06032016 spracovanie žiadosti o NFP - KD 600.00 2016-03-06 2016-03-20 2016-03-09 Ing. Michal Dvorjak, Čierne nad Topľou 258, 094 34 Čierne nad Topľou
062023 výroba vešiačikov do MŠ 105.00 2023-04-03 2023-04-17 2023-04-12 Rastislav Littva, Tehliarska 715/15, 031 05 Liptovský Mikuláš
07/2014 geometrický plán na prevod vlast. práva miestnej komunikácie 677.00 2014-12-08 2014-12-23 2014-12-30 Ing. Juraj Poproč J+P, 032 21 Jalovec 33
07/2014 príspevok za zamestnávateľa 2/2014 101.53 2014-03-03 2014-03-27 2014-03-03 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
07/2015 strava zamestnanci MŠ 2/2015 136.17 2015-03-03 2015-03-08 2015-03-04 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
07/2020 strava predškoláci MŠ a žiaci ZŠ 2/2020 dotácia ÚPSVaR 2 046.00 2020-03-03 2020-03-08 2020-03-04 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227 , 032 23 Liptovská Sielnica
07/2022 strava - deti MŠ 728.40 2022-03-03 2022-03-08 2022-03-08 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
0702019 príručka - Nakladanie s majetkom obcí 10.50 2019-10-02 2019-10-31 2019-11-11 Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, Scherfelova 6, 058 01 Poprad
0764771266 telefón 044/5597597 21.54 2014-08-03 2014-08-18 2014-08-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
0774387585 telefón 044/5597305 14.34 2015-06-04 2015-06-18 2015-06-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
0774387602 telefón 044/5597597 21.54 2015-06-04 2015-06-18 2015-06-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
0775338179 telefón 044/5597305 14.21 2015-07-03 2015-07-17 2015-08-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
0776291710 telefón 044/5597301 16.74 2015-08-02 2015-08-18 2015-08-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
0777241068 telefón 044/5597305 13.14 2015-09-02 2015-09-18 2015-09-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
0779165056 telefón 044/5597597 21.54 2015-11-03 2015-11-18 2015-11-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
0780987577 telefón 044/5597301 12.50 2016-01-02 2016-01-18 2016-01-07 Slovak Telelkom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
0784680674 telefón 044/5597301 14.00 2016-05-02 2016-05-18 2016-05-06 Slovak Telekom s.a., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
079/2017 základný kurz na obsluhu ručnej motorovej reťaz. píly - DHZ 298.80 2017-08-25 2017-09-15 2017-09-05 Ľubomír Dubovec, školiace stredisko, Rybárska 1, 038 53 Turany
0790263638 telefón 044/5597305 - MŠ 14.00 2016-11-02 2016-11-18 2016-11-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
0792143385 telefón 044/5597305 - MŠ 16.06 2017-01-02 2017-01-18 2017-01-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
0799938627 telefón 044/5597305- MŠ 14.00 2017-09-01 2017-09-18 2017-09-12 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
08/2014 príspevok na režijné náklady MŠ 2/2014 310.96 2014-03-03 2014-03-27 2014-03-03 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica

Stránky