Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnostizoradiť zostupne Dátum Dodávateľ
2/14 výškové práce pri opilovaní stromov 270.00 2014-02-28 2014-03-03 2014-02-28 Ján Rypák, Horná Lehota 145
140020 účtovníctvo 200.00 2014-02-18 2014-03-04 2014-03-03 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
05/2014 príspevok na režijné náklady MŠ 410.32 2014-02-25 2014-03-06 2014-02-27 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
2014004 prenájom parcely č. 455/2 254.33 2014-02-26 2014-03-12 2014-02-26 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Lippovská Sielnica
411069 doprava 2/2014 63.73 2014-02-27 2014-03-13 2014-03-05 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
2141106232 autorské práva na hudbu 20.40 2014-02-27 2014-03-14 2014-03-03 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
2230706751 mobil 42.44 2014-03-01 2014-03-15 2014-03-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2230706633 mobil 0.02 2014-03-01 2014-03-15 2014-03-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20140017 poplatok za doménu kvacanylm.sk 14.76 2014-03-01 2014-03-16 2014-03-05 Triton Tech s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš
5759615095 telefón 044/5597597 21.54 2014-03-03 2014-03-17 2014-03-10 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7759615079 telefón 044/5597305 13.14 2014-03-03 2014-03-17 2014-03-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7759615062 telefón 044/5597301 16.74 2014-03-03 2014-03-17 2014-03-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
140031 účtovníctvo 2/2014 300.00 2014-03-03 2014-03-17 2014-03-03 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
20140014 vytvorenie webového sídla obce Kvačany 828.00 2014-02-20 2014-03-22 2014-02-27 Triton Tech s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš
3205417074 elektrina byt MŠ 51.48 2014-03-06 2014-03-24 2014-03-10 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
10140172 uloženie odpadu 2/2014 322.52 2014-03-11 2014-03-25 2014-03-19 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
07/2014 príspevok za zamestnávateľa 2/2014 101.53 2014-03-03 2014-03-27 2014-03-03 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
08/2014 príspevok na režijné náklady MŠ 2/2014 310.96 2014-03-03 2014-03-27 2014-03-03 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
06/2014 sociálny fond 2/2014 4.76 2014-03-03 2014-03-27 2014-03-03 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
15/14 členský poplatok za rok 2014 57.60 2014-03-14 2014-03-31 2014-03-20 Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
214/00041.9 odhŕňanie snehu 83.66 2014-03-18 2014-04-01 2014-03-19 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, 032 23 Liptovská Sielnica
514 Katarínsky hlas 1/2014 44.10 2014-03-20 2014-04-04 2014-03-24 Soňa Červená, Demänová 434, 031 01 Liptovský Mikuláš
11/2014 strava deti MŠ 3/2014 981.58 2014-04-03 2014-04-08 2014-04-07 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
9/2014 strava zamestnanci MŠ 3/2014 195.00 2014-04-03 2014-04-08 2014-04-07 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
14080735 Odborná prehliadka PHP 54.00 2014-03-18 2014-04-08 2014-03-31 LIVONEC s.r.o., Hraničná 13, 05801 Poprad

Stránky