Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
8325573394 telefón 044/5597597 - OcÚ 4.43 2023-04-01 2023-04-18 2023-04-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
062023 výroba vešiačikov do MŠ 105.00 2023-04-03 2023-04-17 2023-04-12 Rastislav Littva, Tehliarska 715/15, 031 05 Liptovský Mikuláš
1401285751 mobil 12.00 2023-04-06 2023-04-21 2023-04-12 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
142023 strava - deti ZŠ dotácia UPSVaR 36.40 2023-04-05 2023-04-10 2023-04-12 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
20230565 odchyt túlavých zvierat pauš. poplatok 10.00 2023-04-01 2023-04-15 2023-04-12 OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
20230040 účtovníctvo 400.00 2023-04-03 2023-04-17 2023-04-12 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
8325573388 telefón 044/5597305 - MŠ 5.00 2023-04-01 2023-04-18 2023-04-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20230251 workshop - MŠ 170.00 2023-04-12 2023-05-29 2023-04-12 ANIMATEAM s.r.o., Kátlovce 374, 919 55 Kátlovce
20230049 spracovanie žiadosti o NFP 3 000.00 2023-03-21 2023-03-21 2023-03-31 INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica
223081077 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 180.00 2023-03-29 2023-03-12 2023-03-30 LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava
2713884967 mobil - PZ 3.00 2023-03-29 2023-04-12 2023-03-30 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2713793662 mobil 1.00 2023-03-29 2023-04-12 2023-03-30 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2713780617 mobil 2.00 2023-03-29 2023-04-12 2023-03-30 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
8151475117 plyn - MŠ 1 588.00 2023-03-21 2023-04-04 2023-03-27 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
20232020 licencia - predĺženie ESET 55.01 2023-03-27 2023-04-10 2023-03-27 COMPY-COM spol. s r.o., Pod cestou 287/3, 031 01 Liptovský Mikuláš - Ploštín
8324459613 mobil 27.64 2023-03-22 2023-04-06 2023-03-27 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2231104035 poplatok - hudba reprodukovaná MR 22.80 2023-03-27 2023-04-05 2023-03-27 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
4192103696 prevádzka a údržba sústavy VO 100.82 2023-03-15 2023-03-30 2023-03-22 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
79230096 licencia 705.60 2023-03-17 2023-03-31 2023-03-21 MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské naměstí 886/4, 639 00 Brno
10230192 uloženie odpadu 555.78 2023-03-13 2023-03-27 2023-03-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
3012014998 doprava 63.73 2023-02-28 2023-03-30 2023-03-15 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
42023 práce na ÚK v MŠ Kvačany 5 048.16 2023-03-15 2023-03-22 2023-03-15 MZ - montér s.r.o., Vrbická 1883/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
20230026 ekonomické poradenstvo 300.00 2023-03-15 2023-03-29 2023-03-15 FreeEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2300138 zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 21.60 2023-02-28 2023-03-30 2023-03-15 OZO-Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
52023 servis ÚK v MŠ Kvačany 500.00 2023-03-15 2023-03-22 2023-03-15 MZ - montér s.r.o., Vrbická 1883/30, 031 01 Liptovský Mikuláš

Stránky