Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
85150142 nákupné poukážky 250.00 2015-03-23 2015-04-06 2015-03-25 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
1505697 autorské práva na hudbu 33.50 2015-03-20 2015-04-10 2015-03-27 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
0163 školské pomôcky do MŠ 120.20 2015-03-27 2015-04-10 2015-04-02 SB WOOD s.r.o., Lichnerova 4452/37A, 903 01 Senec
20150995 systémová podpora URBIS 140.00 2015-04-01 2015-04-15 2015-04-02 MADE s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
35/15 členský poplatok za rok 2015 57.60 2015-03-27 2015-04-15 2015-04-02 Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
511141 doprava 3/2015 63.73 2015-03-31 2015-04-14 2015-04-07 SAD LIORBUS a.s, Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
20150049 účtovníctvo 3/2015 300.00 2015-04-01 2015-04-15 2015-04-07 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2015003 aktualizácia webstránky 45.00 2015-03-31 2015-04-30 2015-04-07 Triton SECURITY s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš
2281316184 mesačný poplatok za mobil 40.00 2015-04-02 2015-04-16 2015-04-07 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
13/2015 strava zamestnanci OcÚ 3/2015 61.41 2015-04-07 2015-04-12 2015-04-09 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
11/2015 strava deti MŠ 3/2015 934.73 2015-04-07 2015-04-12 2015-04-09 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
4772416320 telefón 044/5597301 16.74 2015-04-03 2015-04-17 2015-04-09 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15081049 Odborná prehliadka PHP 43.20 2015-04-01 2015-04-22 2015-04-09 LIVONEC s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad
12/2015 strava zamestnanci MŠ 3/2015 170.88 2015-04-07 2015-04-12 2015-04-09 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
9772416363 telefón 044/5597597 21.54 2015-04-03 2015-04-17 2015-04-09 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
0206 pomôcky do MŠ 43.70 2015-04-06 2015-04-20 2015-04-14 SB WOOD s.r.o., Lichnerova 4452/37A, 903 01 Senec
1772416347 telefón 044/5597305 13.14 2015-04-03 2015-04-17 2015-04-14 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2281316825 mobil 0.02 2015-04-02 2015-04-16 2015-04-15 Orange Slovensko a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava
0133154609 mesačná splátka za mobil 3.30 2015-03-28 2015-04-16 2015-04-15 Orange Slovensko a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava
700150064 odhŕňanie snehu 125.50 2015-04-15 2015-04-29 2015-04-15 PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany, 03223
10150287 uloženie odpadu 3/2015 345.37 2015-04-10 2015-04-24 2015-04-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
20150163 počítač. spotrebný materiál 12.40 2015-04-14 2015-04-28 2015-04-17 Citycom plus s.r.o., 1. Mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš
315031076 zúčtovanie zálohy za vodu 23.00 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-20 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
21506026 školské pomôcky do MŠ 54.30 2015-04-08 2015-04-22 2015-04-20 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
315031079 zúčtovanie zálohy za vodu 8.00 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-20 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Stránky