Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
150140 vývoz separovaného zberu 1/2015 51.00 2015-01-31 2015-03-02 2015-02-23 ĽUPČIANKA s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
700150027 odhŕňanie snehu 474.10 2015-02-24 2015-03-10 2015-02-25 PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
2151105840 autorské práva na hudbu 20.40 2015-02-25 2015-03-12 2015-02-27 SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
20150034 účtovníctvo 2/2015 300.00 2015-03-02 2015-03-16 2015-03-02 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
615 Katarínsky hlas 1/2015 45.00 2015-02-27 2015-03-13 2015-03-02 Soňa Červená, Demänová 434, 031 01 Liptovský Mikuláš
2277289303 mobil 48.28 2015-03-02 2015-03-16 2015-03-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2277289820 mobil 0.02 2015-03-02 2015-03-16 2015-03-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
511075 doprava 2/2015 63.73 2015-02-26 2015-03-12 2015-03-04 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
08/2015 strava zamestnanci OcÚ 2/2015 56.07 2015-03-03 2015-03-08 2015-03-04 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
06/2015 strava deti MŠ 2/2015 426.22 2015-03-03 2015-03-08 2015-03-04 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
320150196 oprava Inšt. V4, konzultácie k PAm 72.00 2015-02-27 2015-03-13 2015-03-04 VEMA s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
07/2015 strava zamestnanci MŠ 2/2015 136.17 2015-03-03 2015-03-08 2015-03-04 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
2771461361 telefón 044/5597301 16.74 2015-03-03 2015-03-17 2015-03-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9771461405 telefón 044/5597597 21.54 2015-03-03 2015-03-17 2015-03-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
0133154609 mesačná splátka za mobil 3.30 2015-03-07 2015-03-17 2015-03-10 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava
2002015 náplň do tepovača - MŠ 33.28 2015-03-06 2015-03-20 2015-03-12 PRESIS s.r.o., Šoltésovej 14, 940 59 Nové Zámky
1771461386 telefón 044/5597305 13.14 2015-03-03 2015-03-17 2015-03-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
1535103179 zverejnenie na liptov.sme.sk 36.00 2015-03-06 2015-03-20 2015-03-12 Petit Press a.s., divízia týždenníkov a.z., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
10150162 uloženie odpadu 2/2015 313.22 2015-03-10 2015-03-24 2015-03-16 OZO a.s, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
320150230 inšt. V4, kontrola dat. prostredí, min. obdobia - ZŠ 105.60 2015-03-10 2015-03-24 2015-03-16 Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
315023368 zúčtovanie zálohy za vodu 23.00 2015-03-17 2015-03-17 2015-03-20 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
315023438 zúčtovanie zálohy za vodu 8.00 2015-03-17 2015-03-17 2015-03-20 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
700150038 odhŕňanie snehu 83.66 2015-03-19 2015-04-02 2015-03-23 PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
150340 vývoz separovaného zberu 2/2015 69.00 2015-02-28 2015-03-30 2015-03-23 ĽUPČIANKA s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
20150042 doména kvacanylm.sk 25.08 2015-03-16 2015-03-30 2015-03-25 Triton Tech s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš

Stránky