Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
315003871 zúčtovanie zálohy za vodu 25.00 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-21 Liptovská vodárenská spoločnosť a.a, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
700150003 vývoz fekálií z ČOV - BD č. 257 68.40 2015-01-23 2015-02-06 2015-01-28 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
700150008 odhŕňanie snehu 585.65 2015-01-26 2015-02-09 2015-01-30 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
420150231 seminár - VEMA - ZŠ 54.00 2015-01-29 2015-02-18 2015-02-02 VEMA s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
2273212810 mesačný poplatok za mobil 0.02 2015-02-02 2015-02-16 2015-02-04 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
3/2015 vypílenie stromov 260.00 2015-02-03 2015-02-09 2015-02-04 Ján Rypák, Horná Lehota 145
2/2015 strava zamestnanci MŠ 1/2015 141.51 2015-02-04 2015-02-09 2015-02-04 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
511013 doprava 1/2015 63.73 2015-01-29 2015-02-12 2015-02-04 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
20150019 účtovníctvo 1/2015 300.00 2015-02-02 2015-02-16 2015-02-04 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2273211417 mobil 40.00 2015-02-02 2015-02-16 2015-02-04 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
3/2015 strava zamestnanci OcÚ 1/2015 88.11 2015-02-04 2015-02-09 2015-02-04 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
2/2015 vypílenie stromov 240.00 2015-02-02 2015-02-02 2015-02-04 Ján Rypák, Horná Lehota 145
1/2015 strava deti MŠ 1/2015 552.82 2015-02-04 2015-02-09 2015-02-04 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
700150017 odhŕňanie snehu 111.55 2015-02-04 2015-02-18 2015-02-05 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
20150042 hliníkové štítky pre psy 132.50 2015-01-22 2015-02-22 2015-02-09 LIM PO s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov
1403023890 predškolská výchova 3-6/2015 7.20 2014-12-18 2014-12-26 2015-02-09 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
1770487385 telefón 044/5597305 13.48 2015-02-03 2015-02-17 2015-02-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8770487405 telefón 044/5597597 21.54 2015-02-03 2015-02-17 2015-02-11 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3770487369 telefón 044/5597301 16.74 2015-02-03 2015-02-17 2015-02-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
1/2015 dopracovanie PD - "Nadstavba, prístavba, rekonštrukcia telocvične ZŠ Kvačany" 400.00 2015-01-22 2015-01-29 2015-02-12 Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 05 Liptovský Mikuláš
111500125 Almanach obce.info 2015 28.60 2015-02-13 2015-02-27 2015-02-13 DATATRADE s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce
10150050 uloženie odpadu 1/2015 345.21 2015-02-10 2015-02-24 2015-02-16 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
012015 odborná činnosť vo verejnom obstarávaní 360.00 2015-02-02 2015-02-15 2015-02-16 Ján Velebír - STAVITEĽ, Širiava 440/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou
315014966 zúčtovanie zálohy za vodu 23.00 2015-02-17 2015-02-17 2015-02-20 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
315014961 zúčtovanie zálohy za vodu 8.00 2015-02-17 2015-02-17 2015-02-20 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Stránky