Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
140018481 vodné a stočné -BD 257 598.55 2014-12-31 2015-01-19 2015-01-07 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
8769532945 telefón 044/5597597 21.54 2015-01-03 2015-01-19 2015-01-08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
720150284 právo používať aktuálne verzie r. 2015 - ZŠ 328.80 2015-01-05 2015-01-25 2015-01-08 VEMA s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
140018500 vodné a stočné -44.36 2014-12-31 2015-01-19 2015-01-08 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
411840 doprava 12/2014 63.73 2014-12-29 2015-01-12 2015-01-08 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
9769532906 telefón 044/5597301 16.74 2015-01-03 2015-01-19 2015-01-08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
140018419 vodné a stočné -27.23 2014-12-31 2015-01-19 2015-01-08 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
20150030 internet 165.00 2015-01-02 2015-01-15 2015-01-12 Fuziová Dana, 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš
3769532926 telefón 044/5597305 13.14 2015-01-03 2015-01-19 2015-01-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2150332 licenčné práva 25.00 2015-01-07 2015-01-21 2015-01-12 EXALOGIC s.r.o., Bešeňová 189, 034 89 Liptovská Teplá
3205413025 elektrina Verejné osvetlenie Kvačany 291.23 2015-01-09 2015-01-29 2015-01-15 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3205437066 elektrina Dlhá Lúka 221 109.96 2015-01-11 2015-01-29 2015-01-15 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
20140077 členský poplatok za 4. štvrťrok 2014 115.50 2014-12-31 2015-01-31 2015-01-16 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba
10141432 uloženie odpadu 12/2014 346.56 2015-01-13 2015-01-27 2015-01-16 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
3317293019 elektrina 257/1 vchod 2.12 2015-01-13 2015-01-29 2015-01-20 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3205405031 elektrina TJ stánok -196.79 2015-01-13 2015-01-29 2015-01-20 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
141880 vývoz separovaného zberu 12/2014 87.00 2014-12-31 2015-01-30 2015-01-20 ĽUPČIANKA s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
3205412031 elektrina OÚ Kvačany -982.19 2015-01-13 2015-01-29 2015-01-20 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3205436026 elektrina Verejné osvetlenie Dlhá Lúka 164.50 2015-01-13 2015-01-29 2015-01-20 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3205406031 elektrina futbalové ihrisko 147.59 2015-01-13 2015-01-29 2015-01-20 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3205418053 elektrina MŠ -53.00 2015-01-13 2015-01-27 2015-01-20 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3315074021 elektrina 257/2 vchod 3.76 2015-01-13 2015-01-29 2015-01-20 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3205419026 elektrina Dom smútku 130.56 2015-01-13 2015-01-29 2015-01-20 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3317079020 elektrina 257 ČOV -4.52 2015-01-13 2015-01-29 2015-01-21 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
315003866 zúčtovanie zálohy za vodu 12.00 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-21 Liptovská vodárenská spoločnosť a.a, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Stránky