Názovzoradiť zostupne Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
8318396220 telefón 044/5597597 7.73 2022-11-30 2022-12-19 2022-12-05 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8319055308 mobil 18.00 2022-12-22 2023-01-09 2022-12-29 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8320245068 telefón 044/5597305 - MŠ 3.97 2023-01-01 2023-01-18 2023-01-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8320245079 telefón - 044/5597597 7.84 2023-01-01 2023-01-18 2023-01-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8320895009 mobil 18.00 2023-01-22 2023-02-06 2023-01-27 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8322028533 telefón 044/5597305 - MŠ 3.73 2023-02-01 2023-02-20 2023-02-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8322028548 telefón 044/5597597 - OcÚ 9.74 2023-02-01 2023-02-20 2023-02-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8322677635 mobil 19.50 2023-02-22 2023-03-09 2023-03-01 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8323808185 telefón 044/5597305 - MŠ 3.96 2023-03-01 2023-03-20 2023-03-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8323808202 telefón 044/5597597 - OcÚ 6.49 2023-03-01 2023-03-20 2023-03-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8324459613 mobil 27.64 2023-03-22 2023-04-06 2023-03-27 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8325573388 telefón 044/5597305 - MŠ 5.00 2023-04-01 2023-04-18 2023-04-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8325573394 telefón 044/5597597 - OcÚ 4.43 2023-04-01 2023-04-18 2023-04-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8327339801 telefón 044/5597305 - MŠ 3.84 2023-05-01 2023-05-18 2023-05-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8327339811 telefón 044/5597597 - OcÚ 8.26 2023-05-01 2023-05-18 2023-05-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8329112538 telefón 044/5597305 - MŠ 5.18 2023-06-01 2023-06-19 2023-06-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8329112554 telefón 044/5597597 - OcÚ 5.08 2023-06-01 2023-06-19 2023-06-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8330884209 telefón 044/5597305 - MŠ 4.61 2023-07-01 2023-07-18 2023-07-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8330884226 telefón 044/5597597 - OcÚ 6.16 2023-07-01 2023-07-18 2023-07-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8332647273 telefón 044/5597305 - MŠ 3.08 2023-08-01 2023-08-18 2023-08-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8332647302 telefón 044/5597597 - OcÚ 6.65 2023-08-01 2023-08-18 2023-08-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8334418371 telefón 044/5597305 - MŠ 1.63 2023-09-01 2023-09-18 2023-09-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8334418395 telefón 044/5597597 - OcÚ 3.55 2023-09-01 2023-09-18 2023-09-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8400127078 pripojenie plynu do MŠ 216.36 2017-09-06 2017-09-20 2017-09-22 SPP -Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8402603015 plyn - MŠ -388.86 2019-12-05 2019-12-19 2019-12-09 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Stránky