Názovzoradiť zostupne Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
8304254014 mobil 18.30 2022-04-22 2022-05-09 2022-04-29 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8305459675 telefón 044/5597305 - MŠ 4.36 2022-05-01 2022-05-18 2022-05-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8305459685 telefón 044/5597597 10.93 2022-05-01 2022-05-18 2022-05-06 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8306113623 mobil 17.70 2022-05-22 2022-06-06 2022-06-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8307312240 telefón 044/5597305 - MŠ 5.69 2022-06-01 2022-06-20 2022-06-22 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8307312256 telefón 044/5597597 9.73 2022-06-01 2022-06-20 2022-06-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8307970633 mobil 18.00 2022-06-22 2022-07-07 2022-06-29 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8309166311 telefón 044/5597305 - MŠ 4.87 2022-07-01 2022-07-18 2022-07-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8309166328 telefón 044/5597597 6.28 2022-07-01 2022-07-18 2022-07-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8309826452 mobil 19.30 2022-07-22 2022-08-08 2022-07-25 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8311044479 telefón 044/5597305 - MŠ 3.83 2022-08-01 2022-08-18 2022-08-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8311044496 telefón 044/5597597 11.46 2022-08-01 2022-08-18 2022-08-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8311693491 mobil 18.00 2022-08-22 2022-09-06 2022-08-24 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8312887543 telefón 044/5597305 - MŠ 1.50 2022-09-01 2022-09-19 2022-09-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8312887555 telefón 044/5597597 12.24 2022-09-01 2022-09-19 2022-09-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8313537357 mobil 18.00 2022-09-22 2022-10-07 2022-09-27 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8314726149 telefón 044/5597305 - MŠ 4.68 2022-10-01 2022-10-18 2022-10-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8314726167 telefón 044/5597597 7.36 2022-10-01 2022-10-18 2022-10-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8315379068 mobil 18.00 2022-10-22 2022-11-07 2022-10-26 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8316561485 telefón 044/5597305 - MŠ 4.00 2022-11-01 2022-11-18 2022-11-04 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8316561503 telefón 044/5597597 6.62 2022-11-01 2022-11-18 2022-11-04 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8317 informačné tabuľky Zákaz vstupu so psom 57.60 2017-11-16 2017-11-30 2017-11-22 Ing. Ivan Červený - PRINT MASTER, Demänovská 434, 031 01 Liptovský Mikuláš
8317214813 mobil 19.30 2022-11-22 2022-12-07 2022-11-25 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8317214813 mobil 19.30 2022-11-21 2022-12-07 2022-12-05 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8318396206 telefón 044/5597305 - MŠ 4.72 2022-11-30 2022-12-19 2022-12-05 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stránky