Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
5759615095 telefón 044/5597597 21.54 2014-03-03 2014-03-17 2014-03-10 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7759615062 telefón 044/5597301 16.74 2014-03-03 2014-03-17 2014-03-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3205417074 elektrina byt MŠ 51.48 2014-03-06 2014-03-24 2014-03-10 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
411069 doprava 2/2014 63.73 2014-02-27 2014-03-13 2014-03-05 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
20140017 poplatok za doménu kvacanylm.sk 14.76 2014-03-01 2014-03-16 2014-03-05 Triton Tech s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš
2230706751 mobil 42.44 2014-03-01 2014-03-15 2014-03-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
07/2014 príspevok za zamestnávateľa 2/2014 101.53 2014-03-03 2014-03-27 2014-03-03 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
08/2014 príspevok na režijné náklady MŠ 2/2014 310.96 2014-03-03 2014-03-27 2014-03-03 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
140031 účtovníctvo 2/2014 300.00 2014-03-03 2014-03-17 2014-03-03 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2230706633 mobil 0.02 2014-03-01 2014-03-15 2014-03-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
140020 účtovníctvo 200.00 2014-02-18 2014-03-04 2014-03-03 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
06/2014 sociálny fond 2/2014 4.76 2014-03-03 2014-03-27 2014-03-03 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
2141106232 autorské práva na hudbu 20.40 2014-02-27 2014-03-14 2014-03-03 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
2/14 výškové práce pri opilovaní stromov 270.00 2014-02-28 2014-03-03 2014-02-28 Ján Rypák, Horná Lehota 145
05/2014 príspevok na režijné náklady MŠ 410.32 2014-02-25 2014-03-06 2014-02-27 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
20140014 vytvorenie webového sídla obce Kvačany 828.00 2014-02-20 2014-03-22 2014-02-27 Triton Tech s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš
2014004 prenájom parcely č. 455/2 254.33 2014-02-26 2014-03-12 2014-02-26 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Lippovská Sielnica
10140050 uloženie odpadu 1/2014 309.97 2014-02-10 2014-02-24 2014-02-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
02/2014 príspevok za zamestnávateľa 1/2014 134.42 2014-02-10 2014-02-20 2014-02-12 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
012014 sociálny fond 1/2014 5.74 2014-02-10 2014-02-20 2014-02-12 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
3758624333 telefón 044/5597305 13.14 2014-02-03 2014-02-17 2014-02-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7758624315 telefón 044/5597301 16.74 2014-02-03 2014-02-17 2014-02-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6758624354 telefón 044/5597597 21.54 2014-02-03 2014-02-17 2014-02-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
411014 doprava 1/2014 63.73 2014-01-30 2014-02-13 2014-02-07 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
720140451 právo používať aktuálne verzie r. 2014 - ZŠ 322.80 2014-01-28 2014-02-17 2014-02-03 VEMA s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava

Stránky