Názovzoradiť zostupne Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
8288744740 mobil 17.00 2021-08-22 2021-09-06 2021-08-26 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8289959064 telefón 044/5597305 - MŠ 1.50 2021-09-01 2021-09-20 2021-09-20 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8289959082 telefón 044/5597597 8.69 2021-09-01 2021-09-20 2021-09-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8290592666 mobil 17.00 2021-09-22 2021-10-07 2021-09-29 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8290592666 mobil 17.00 2021-09-22 2021-10-07 2021-09-29 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8291811716 telefón 044/5597305 - MŠ 6.74 2021-10-01 2021-10-18 2021-10-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8291811730 telefón 044/5597597 14.70 2021-10-01 2021-10-18 2021-10-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8292444939 mobil 17.00 2021-10-22 2021-11-08 2021-10-29 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8293664832 telefón 044/5597305 - MŠ 6.67 2021-11-01 2021-11-18 2021-11-09 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8293664846 telefón 044/5597597 12.38 2021-10-31 2021-11-18 2021-11-09 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8294300971 mobil 17.00 2021-11-22 2021-12-07 2021-11-30 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8295522671 telefón 044/5597305 - MŠ 5.80 2021-12-01 2021-12-20 2021-12-14 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8295522685 telefón 044/5597597 11.39 2021-12-01 2021-12-20 2021-12-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8296163695 mobil 17.00 2021-12-21 2022-01-07 2021-12-29 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8297378419 telefón 044/5597305 - MŠ 7.13 2022-01-01 2022-01-18 2022-01-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8297378429 telefón 044/5597597 6.98 2022-01-01 2022-01-18 2022-01-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8298019951 mobil 17.00 2022-01-22 2022-02-07 2022-01-28 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8299227893 telefón 044/5597305 - MŠ 3.58 2022-02-01 2022-02-18 2022-02-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8299227913 telefón 044/5597597 3.36 2022-02-01 2022-02-18 2022-02-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8300539286 mobil 17.00 2022-02-22 2022-03-09 2022-02-28 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8301740042 telefón 044/5597305 - MŠ 4.57 2022-03-01 2022-03-18 2022-03-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
8301740058 telefón 044/5597597 6.32 2022-03-01 2022-03-18 2022-03-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
8302398306 mobil 17.00 2022-03-22 2022-04-06 2022-03-28 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8303602848 telefón 044/5597305 - MŠ 5.71 2022-04-01 2022-04-19 2022-05-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8303602860 telefón 044/5597597 11.87 2022-04-01 2022-04-19 2022-04-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stránky