Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
700230019 odhŕňanie snehu 630.00 2023-02-02 2023-02-16 2023-02-06 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
8322028548 telefón 044/5597597 - OcÚ 9.74 2023-02-01 2023-02-20 2023-02-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8322028533 telefón 044/5597305 - MŠ 3.73 2023-02-01 2023-02-20 2023-02-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
552300036 AED Lifepak CR2 2 624.00 2023-02-07 2023-02-14 2023-02-08 Slovak Rescue s.r.o., Veľká okružná 17, 010 01 Žilina
3012014796 doprava 63.73 2023-01-31 2023-03-02 2023-02-09 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
4192103618 prevádzka a údržba sústavy VO 100.82 2023-02-06 2023-02-21 2023-02-15 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
22306556 šk. pomôcky - MŠ 42.70 2023-02-08 2023-02-22 2023-02-15 NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice
10230069 uloženie odpadu 475.69 2023-02-13 2023-02-27 2023-02-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
2300067 zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 21.60 2023-01-25 2023-03-02 2023-02-20 OZO-Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
700230031 odhŕňanie snehu 528.54 2023-02-20 2023-03-06 2023-02-22 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
20230003 realizácia VO - plyn MŠ 200.00 2023-02-20 2023-03-06 2023-02-22 BEAN consult s.r.o., Záhradná 650/26, 013 24 Strečno
72023 strava - deti ZŠ MŠ 1 109.66 2023-03-01 2023-03-06 2023-03-01 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
92023 strava - deti ZŠ a MŠ Ukrajinci - dotácia UPSVaR 157.30 2023-03-01 2023-03-06 2023-03-01 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
8322677635 mobil 19.50 2023-02-22 2023-03-09 2023-03-01 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20230416 odchyt túlavých zvierat pauš. poplatok 10.00 2023-03-01 2023-03-15 2023-03-01 OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
82023 strava - deti ZŠ dotácia UPSVaR 62.40 2023-03-01 2023-03-06 2023-03-01 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
700230038 odhŕňanie snehu 1 332.00 2023-02-24 2023-03-10 2023-03-01 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
2709265295 mobil - PZ 3.00 2023-03-01 2023-03-15 2023-03-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2709172448 mobil 1.00 2023-03-01 2023-03-15 2023-03-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2709159718 mobil 2.00 2023-03-01 2023-03-15 2023-03-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20230029 účtovníctvo 400.00 2023-03-01 2023-03-15 2023-03-03 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2303020 kartografické a grafické práce na TM katastra obce 406.80 2023-03-02 2023-03-02 2023-03-03 VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
700230041 odhŕňanie snehu 22.98 2023-03-01 2023-03-15 2023-03-03 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
8323808185 telefón 044/5597305 - MŠ 3.96 2023-03-01 2023-03-20 2023-03-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8323808202 telefón 044/5597597 - OcÚ 6.49 2023-03-01 2023-03-20 2023-03-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stránky