Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
2241984970 mobil 0.02 2014-06-01 2014-06-15 2014-06-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
140070 účtovníctvo 5/2014 300.00 2014-06-02 2014-06-16 2014-06-02 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2241985710 mobil 42.19 2014-06-01 2014-06-15 2014-06-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2142201813 kancelárske potreby 15.71 2014-05-16 2014-05-30 2014-05-26 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
20140009 oprava Ávie 136.00 2014-05-16 2014-05-30 2014-05-21 IC AUTOSERVIS - Igor Cabecauer, Vrbická 1894/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
20140821 oprava PC v MŠ 10.00 2014-05-19 2014-05-24 2014-05-21 Fúziová Dana, 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš
10140415 uloženie odpadu 4/2014 368.83 2014-05-12 2014-05-26 2014-05-19 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
484330999 údaje zo SGI a SPI 45.00 2014-03-27 2014-04-10 2014-05-14 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
482230025 rastrová mapa 22.50 2014-03-27 2014-04-10 2014-05-14 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
411192 doprava 4/2014 63.73 2014-04-29 2014-05-13 2014-05-14 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
1761609237 telefón 044/5597301 16.74 2014-05-03 2014-05-19 2014-05-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9761609260 telefón 044/5597305 13.14 2014-05-03 2014-05-19 2014-05-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7761609279 telefón 044/5597597 21.54 2014-05-03 2014-05-19 2014-05-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2014FV002 vytvorenie podstránok obce 200.00 2014-05-01 2014-05-16 2014-05-05 Triton SECURITY s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš
18/2014 strava zamestnanci OcÚ 4/2014 46.80 2014-05-05 2014-05-10 2014-05-05 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
16/2014 strava zamestnanci MŠ 4/2014 143.00 2014-05-05 2014-05-10 2014-05-05 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
2238186580 mobil 42.10 2014-05-01 2014-05-15 2014-05-05 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2014FV001 webhosting na obdobie od 1.4.2014-31.3.2015 60.00 2014-05-01 2014-05-16 2014-05-05 Triton SECURITY s.r.o., priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš
17/2014 strava deti MŠ 4/2014 875.50 2014-05-05 2014-05-10 2014-05-05 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
2238184965 mobil 0.02 2014-05-01 2014-05-15 2014-05-05 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2014026 oprava MK k cintorínu na DL 15 172.24 2014-05-02 2014-05-16 2014-05-02 Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o., Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
140057 účtovníctvo 4/2014 300.00 2014-05-01 2014-05-15 2014-05-02 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
1406934 odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov 33.50 2014-04-23 2014-05-14 2014-04-28 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
201440402 vyjadrenie k ÚPN obce 219.91 2014-04-24 2014-05-09 2014-04-28 Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
21400086.9 vývoz fekálií z MŠ 577.92 2014-04-23 2014-05-07 2014-04-24 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica

Stránky