Názov Predmet faktúryzoradiť zostupne Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
220084526 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2020 180.00 2020-12-17 2020-12-31 2020-12-17 LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina
221084307 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2021 180.00 2021-12-09 2021-12-23 2021-12-14 LIVONEC SK s.r.o., Tulská 33, 010 08 Žilina
217083502 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, PZS 180.00 2017-09-30 2017-10-14 2017-10-04 LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina
218081118 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, PZS za 1Q 2018 180.00 2018-03-27 2018-04-10 2018-03-28 LIVONEC SK s.r.o., Tulská 33, 010 08 Žilina
218082320 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, PZS za II. Q 2018 180.00 2018-06-28 2018-07-12 2018-06-28 LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina
218082320 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, PZS za II. Q 2018 180.00 2018-06-28 2018-07-12 2018-07-02 LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina
217082328 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, PZS za II.Q 2017 180.00 2017-06-30 2017-07-14 2017-07-03 LIVONEC SO s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina
216083217 zabezpečenie technika PO a činnosti BTS, PZS 180.00 2016-09-30 2016-10-14 2016-10-06 LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina
217081114 zabezpečenie technika PO a činnosti BTS, PZS 180.00 2017-03-31 2017-04-14 2017-04-04 LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina
216082093 zabezpečenie technika PO a činnosti BTS, PZS 120.00 2016-06-30 2016-07-14 2016-07-08 LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina
216084292 zabezpečenie technika PO a činnosti BTS, PZS 180.00 2016-12-16 2016-12-30 2016-12-20 LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina
219083603 zabezpečnie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2019 180.00 2019-09-30 2019-10-14 2019-10-04 LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina
2022310 zábradlie na moste pri MŠ 5 049.60 2022-10-06 2022-10-20 2022-10-12 ISO & spol. s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
2022408 zábradlie na moste pri RD č. 112-117 3 516.00 2022-12-06 2022-12-20 2022-12-08 ISO & spol. s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
20230338 základná príprava členov HJ 110.00 2023-05-15 2023-05-29 2023-05-17 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3, 831 03
0382022 základný kurz na obsluhu RMRP - DHZ 156.00 2022-06-03 2022-06-20 2022-06-15 Ľubomír Dubovec, Školiace stredisko, Rybárska 11, 038 53 Turany
079/2017 základný kurz na obsluhu ručnej motorovej reťaz. píly - DHZ 298.80 2017-08-25 2017-09-15 2017-09-05 Ľubomír Dubovec, školiace stredisko, Rybárska 1, 038 53 Turany
55/2018 základný kurz pre pilčíka - DHZ 100.20 2018-05-28 2018-06-15 2018-06-06 Ľubomír Dubovec, školiace stredisko, Rybárska 11, 038 53 Turany
19010158 záloha na knihu Čarovný Liptov 300.00 2019-01-16 2019-01-16 2019-01-16 CBS s.r.o., Kynceľová, 974 01
3112014020 záloha na vypracovanie PD - KD 6 000.00 2014-07-10 2014-07-24 2014-09-24 GARS s.r.o., Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš
150416075 záložný zdroj 65.84 2015-12-07 2015-12-21 2015-12-09 Dunajnet s.r.o., Grosslingova 4, 811 09 Bratislava
1621 žalúzie - byt v MŠ 112.00 2021-10-04 2021-10-11 2021-10-08 IGMA- PLUS s.r.o., Lazisko 156, 032 11 Svätý Kríž
2170276 žalúzie - MŠ 243.33 2021-10-27 2021-11-10 2021-11-15 MCe system s.r.o., Urbánkova 16, 080 01 Prešov
20160385 zametací ručný stroj 1 196.28 2016-04-29 2016-04-29 2016-05-10 INGOCLEAR s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava
2103121 zapekacia jednotka na tlačiareň OKI 115.80 2021-03-17 2021-03-31 2021-03-19 CINEMA + s.r.o., Partizánska cesta 77, 974 01 B. Bystrica

Stránky