Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľzoradiť zostupne
13/2015 strava zamestnanci OcÚ 3/2015 61.41 2015-04-07 2015-04-12 2015-04-09 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
16/2015 strava deti MŠ 4/2015 751.16 2015-05-04 2015-05-09 2015-05-05 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
17/2015 strava zamestnanci MŠ 4/2015 138.84 2015-05-04 2015-05-09 2015-05-05 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
18/2015 strava zamestnanci OcÚ 4/2015 66.97 2015-05-04 2015-05-09 2015-05-05 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
21/2015 strava deti MŠ 5/2015 801.80 2015-06-01 2015-06-06 2015-06-01 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
22/2015 strava zamestnanci MŠ 5/2015 170.88 2015-06-01 2015-06-06 2015-06-01 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
23/2015 strava zamestnanci OcÚ 5/2015 94.87 2015-06-01 2015-06-06 2015-06-01 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
27/2015 strava deti MŠ 6/2015 922.74 2015-07-01 2015-07-06 2015-07-01 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
28/2015 strava zamestnanci MŠ 6/2015 208.26 2015-07-01 2015-07-06 2015-07-01 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
29/2015 strava zamestnanci OcÚ 6/2015 96.56 2015-07-01 2015-07-06 2015-07-01 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
33/2015 strava deti MŠ 07/2015 225.77 2015-07-14 2015-07-19 2015-07-16 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
34/2015 strava zamestnanci MŠ 7/2015 50.73 2015-07-14 2015-07-19 2015-07-16 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
40/2015 strava zamestnanci OcÚ 9/2015 50.73 2015-10-01 2015-10-06 2015-10-02 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
39/2015 strava zamestnanci MŠ 9/2015 178.89 2015-10-01 2015-10-06 2015-10-02 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
38/2015 strava deti MŠ 09/2015 955.83 2015-10-01 2015-10-06 2015-10-02 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
43/2015 strava deti MŠ 10/2015 941.06 2015-11-02 2015-11-07 2015-11-03 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
44/2015 strava zamestnanci MŠ 10/2015 176.22 2015-11-02 2015-11-07 2015-11-03 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
45/2015 strava zamestnanci OcÚ 10/2015 58.74 2015-11-02 2015-11-07 2015-11-03 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
50/2015 strava zamestnanci MŠ 11/2015 176.22 2015-12-02 2015-12-07 2015-12-02 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
51/2015 strava zamestnanci OcÚ 11/2015 56.07 2015-12-02 2015-12-07 2015-12-02 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
49/2015 strava deti MŠ 11/2015 1 069.77 2015-12-02 2015-12-07 2015-12-02 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
56/2015 strava zamestnanci OcÚ 12/2015 45.39 2015-12-22 2015-12-27 2015-12-22 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
55/2015 strava zamestnanci MŠ 12/2015 146.85 2015-12-22 2015-12-27 2015-12-22 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
54/2015 strava deti MŠ 12/2015 803.91 2015-12-22 2015-12-27 2015-12-22 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
1/2016 strava deti MŠ 1/2016 829.23 2016-02-08 2016-02-13 2016-02-09 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica

Stránky