Názovzoradiť zostupne Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
8254082420 telefón 044/5597597 4.64 2020-03-01 2020-03-18 2020-03-09 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8255828226 mobil 21.99 2020-03-22 2020-04-06 2020-03-30 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8256349473 telefón 044/5597305- MŠ 3.07 2020-04-01 2020-04-20 2020-04-15 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8256349486 telefón 044/5597597 - OcÚ 14.88 2020-04-01 2020-04-20 2020-04-15 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8258098262 mobil 21.99 2020-04-21 2020-05-07 2020-05-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8258621164 telefón 044/5597305 - MŠ 1.63 2020-05-01 2020-05-18 2020-05-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8258621179 telefón 044/5597597 - OcÚ 6.60 2020-05-01 2020-05-18 2020-05-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8260377783 mobil 21.99 2020-05-22 2020-06-08 2020-05-29 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8262143797 telefón 044/5597305 - MŠ 9.37 2020-06-01 2020-06-18 2020-06-16 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8262143816 telefón 044/5597597 4.49 2020-06-01 2020-06-18 2020-06-16 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8262767248 mobil 21.99 2020-06-22 2020-07-07 2020-07-02 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 8147 62 Bratislava
8264028475 telefón 044/5597305 - MŠ 6.68 2020-07-01 2020-07-20 2020-07-16 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8264028484 telefón 044/5597597 4.68 2020-07-01 2020-07-20 2020-07-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8264646285 mobil 21.99 2020-07-22 2020-08-06 2020-07-29 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8265893313 telefón 044/5597305- MŠ 4.07 2020-08-01 2020-08-18 2020-08-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8265893322 telefón 044/5597597 6.26 2020-08-01 2020-08-18 2020-08-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8266509880 mobil 21.99 2020-08-22 2020-09-07 2020-09-02 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8267740004 telefón 044/5597305 MŠ 1.84 2020-09-01 2020-09-18 2020-09-18 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8267740025 telefón 044/5597597 5.14 2020-09-01 2020-09-18 2020-09-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8268360179 mobil 21.99 2020-09-22 2020-10-07 2020-10-01 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8269569150 telefón 044/5597305 - MŠ 5.66 2020-10-01 2020-10-19 2020-10-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8269569153 telefón 044/5597597 7.26 2020-10-01 2020-10-19 2020-10-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8270211185 mobil 21.99 2020-10-21 2020-11-06 2020-10-28 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8271453516 telefón 044/5597305 - MŠ 4.62 2020-11-01 2020-11-18 2020-11-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8271453530 telefón 044/5597597 13.42 2020-11-01 2020-11-18 2020-11-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stránky