Názovzoradiť zostupne Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
8236021512 mobil 21.99 2019-06-22 2019-07-08 2019-07-01 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8236494630 telefón 044/5597305- MŠ -5.18 2019-07-01 2019-07-15 2019-07-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8236494654 telefón 044/5597597 - OcÚ -4.66 2019-07-01 2019-07-15 2019-07-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8238628803 telefón 044/5597305 - MŠ 4.22 2019-08-01 2019-08-19 2019-08-19 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8238628821 telefón 044/5597597 - OcÚ 7.93 2019-08-01 2019-08-19 2019-08-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8240287304 mobil 21.99 2019-08-22 2019-09-06 2019-09-02 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8240770633 telefón 044/5597305 - MŠ 1.50 2019-09-01 2019-09-18 2019-09-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8240770650 telefón 044/5597597 - OcÚ 6.31 2019-09-01 2019-09-18 2019-09-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8242447239 mobil 21.99 2019-09-21 2019-10-07 2019-10-01 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8242945083 telefón 044/5597597 - OcÚ 9.67 2019-10-01 2019-10-18 2019-10-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8242945788 telefón 044/5597305 - MŠ 5.87 2019-10-01 2019-10-18 2019-10-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8244627083 mobil 21.99 2019-10-22 2019-11-06 2019-11-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8245170357 telefón 044/5597305 - MŠ 5.75 2019-11-01 2019-11-18 2019-11-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8245170377 telefón 044/5597597 - OcÚ 9.89 2019-11-01 2019-11-18 2019-11-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8246868689 mobil 21.99 2019-11-22 2019-12-09 2019-12-02 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
8247373691 telefón 044/5597305- MŠ 6.61 2019-12-01 2019-12-18 2019-12-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8247373712 telefón 044/5597597 - OcÚ 7.26 2019-12-01 2019-12-18 2019-12-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8249084657 mobil 21.99 2019-12-22 2020-01-06 2019-12-31 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8249593743 telefón 044/5597305- MŠ 4.16 2020-01-01 2020-01-20 2020-01-09 Slovak Telekom a.s,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8249593757 telefón 044/5597597 - OcÚ 5.92 2020-01-01 2020-01-20 2020-01-09 Slovak Telekom a.s,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8251313804 mobil 21.99 2020-01-22 2020-02-06 2020-01-29 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8251831669 telefón 044/5597305- MŠ 5.58 2020-02-01 2020-02-18 2020-02-14 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8251831683 telefón 044/5597597 - OcÚ 6.67 2020-02-01 2020-02-18 2020-02-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8253562503 mobil 21.99 2020-02-22 2020-03-09 2020-02-28 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8254082408 telefón 044/5597305 - MŠ 3.98 2020-03-01 2020-03-18 2020-03-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stránky