Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
592022 strava - deti MŠ 886.16 2022-12-02 2022-12-07 2022-12-05 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
2695858638 mobil 1.00 2022-11-29 2022-12-13 2022-12-05 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
612022 strava - deti MŠ a ZŠ dotácia ÚPSVaR - Ukrajinci 185.90 2022-12-02 2022-12-07 2022-12-05 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
2695843658 mobil 2.00 2022-11-29 2022-12-13 2022-12-05 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2200101 oprava strešného plášťa na MŠ 11 564.40 2022-11-24 2022-12-08 2022-12-05 HYDROIZOL s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš
20220426 servis PC 489.20 2022-12-01 2022-12-08 2022-12-05 Citycom plus s.r.o., 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš
8318396220 telefón 044/5597597 7.73 2022-11-30 2022-12-19 2022-12-05 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20225714 inštalácia URBIS 120.00 2022-12-05 2022-12-19 2022-12-05 MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
8317214813 mobil 19.30 2022-11-21 2022-12-07 2022-12-05 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
602022 strava - deti ZŠ dotácia ÚPSVaR 120.90 2022-12-02 2022-12-07 2022-12-05 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
2695956260 mobil - PZ 3.00 2022-11-29 2022-12-13 2022-12-05 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
700220401 odovoz KO s lístím 84.00 2022-12-02 2022-12-16 2022-12-06 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
3012014499 doprava 11/2022 63.73 2022-11-30 2022-12-30 2022-12-07 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
00216937 tašky 534.23 2022-12-01 2022-12-15 2022-12-07 NATIONAL PEN, P.O.BOX 1615, 80090 Bratislava
2022408 zábradlie na moste pri RD č. 112-117 3 516.00 2022-12-06 2022-12-20 2022-12-08 ISO & spol. s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
50220058 nákupné poukážky 630.00 2022-12-08 2022-12-22 2022-12-12 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
2200772 zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 21.60 2022-11-30 2022-12-30 2022-12-15 OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
220221051 hračky - MŠ 155.00 2022-12-12 2022-12-26 2022-12-15 Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
4192103473 prevádzka a údržba sústavy VO 89.39 2022-12-12 2022-12-27 2022-12-16 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
20774311 Obecné noviny r. 2023 98.80 2022-12-12 2022-12-19 2022-12-19 INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1
222084530 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 4Q 2022 180.00 2022-12-19 2023-01-02 2022-12-19 LIVONEC SK s.r.o., Tulská 33. 010 08 Žilina
10221430 uloženie odpadu 11/2022 488.81 2022-12-12 2022-12-26 2022-12-19 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
682022 strava - deti MŠ a ZŠ dotácia ÚPSVaR - Ukrajinci 93.60 2022-12-22 2022-12-27 2022-12-29 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
662022 strava - deti MŠ 584.69 2022-12-22 2022-12-27 2022-12-29 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
3422 Katarínsky hlas, vianočné pozdravy 245.00 2022-12-21 2022-12-28 2022-12-29 Soňa Červená, Demänová 434, 031 01 Liptovský Mikuláš

Stránky