Názovzoradiť zostupne Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
8218021774 telefón 044/5597597 - OcÚ 16.64 2018-10-01 2018-10-18 2018-10-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8219571461 mobil 32.83 2018-10-22 2018-11-06 2018-10-29 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8220015265 telefón 044/5597305- MŠ 14.00 2018-11-01 2018-11-19 2018-11-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8220015292 telefón 044/5597597 - OcÚ 14.59 2018-11-01 2018-11-19 2018-11-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8221578620 mobil 32.83 2018-11-22 2018-12-07 2018-11-29 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8222029042 telefón 044/5597305- MŠ 14.00 2018-12-01 2018-12-18 2018-12-18 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8222029055 telefón 044/5597597 - OcÚ 14.84 2018-12-01 2018-12-18 2018-12-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8223605914 mobil 32.52 2018-12-21 2019-01-07 2019-01-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8224074223 telefón 044/5597305- MŠ 14.00 2019-01-01 2019-01-18 2019-01-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8224074235 telefón 044/5597597 - OcÚ 14.00 2019-01-01 2019-01-18 2019-01-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8225646516 mobil 45.48 2019-01-22 2019-02-06 2019-01-30 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8226104393 telefón 044/5597305- MŠ 14.00 2019-02-01 2019-02-18 2019-02-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8226104412 telefón 044/5597597 - OcÚ 14.00 2019-02-01 2019-02-18 2019-02-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8227689777 mobil 31.39 2019-02-22 2019-03-11 2019-03-01 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8228148412 telefón 044/5597305- MŠ 14.00 2019-03-01 2019-03-18 2019-03-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8228148427 telefón 044/5597597 - OcÚ 14.00 2019-03-01 2019-03-18 2019-03-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8229746811 mobil 33.29 2019-03-22 2019-04-08 2019-03-28 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8230207985 telefón 044/5597305- MŠ 14.00 2019-04-01 2019-04-18 2019-04-09 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8230208005 telefón 044/5597597 - OcÚ 14.00 2019-04-01 2019-04-18 2019-04-08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8231822444 mobil 33.38 2019-04-22 2019-05-07 2019-04-30 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8232288378 telefón 044/5597305- MŠ 14.00 2019-05-01 2019-05-20 2019-05-13 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8232288398 telefón 044/5597597 - OcÚ 14.00 2019-05-01 2019-05-20 2019-05-14 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8233913443 mobil 27.86 2019-05-22 2019-06-06 2019-06-03 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8234385756 telefón 044/5597305- MŠ 14.08 2019-06-01 2019-06-18 2019-06-12 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 262 Bratislava
8234385778 telefón 044/5597597 - OcÚ 22.37 2019-06-01 2019-06-18 2019-06-11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stránky