Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
700220375 mulčovanie VP 150.00 2022-10-25 2022-11-08 2022-11-07 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
542022 strava - dotácia UPSVaR 22.10 2022-11-07 2022-11-15 2022-11-08 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
532022 strava - deti MŠ 1 083.24 2022-11-07 2022-11-15 2022-11-08 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
552022 strava - dotácia UPSVaR Ukrajinci 110.50 2022-11-07 2022-11-15 2022-11-08 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
22123740 kalendáre 2023 304.92 2022-11-09 2022-11-23 2022-11-09 FUEGO.SK s.r.o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
3012014311 doprava 10/2022 63.73 2022-10-31 2022-11-30 2022-11-09 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
10132041 toner - voľby do VÚC a OSO 2022 90.46 2022-10-27 2022-11-10 2022-11-09 MIMONI s.r.o., Stará Vajnorská 3338/17, 931 04 Bratislava - MČ Nové Mesto
4192103406 prevádzka a údržba VO 89.39 2022-11-07 2022-11-22 2022-11-10 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
22221396 vývoz odpadu 320.76 2022-10-31 2022-11-18 2022-11-21 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
2022045 úprava a spevnenie plôch pred HZ v Kvačanoch 11 976.07 2022-11-16 2022-11-30 2022-11-21 ZANDER s.r.o., Beňovolehotská 3204/71, 026 01 Dolný Kubín
10221303 uloženie odpadu 10/2022 594.50 2022-11-11 2022-11-25 2022-11-21 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
23221097 zhodnotenie odpadu - šatstvo 93.60 2022-10-28 2022-11-30 2022-11-21 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
2200704 zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 21.60 2022-10-31 2022-11-30 2022-11-21 OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
110220231 náhradné súčiastky do kosačky 104.40 2022-11-15 2022-11-15 2022-11-22 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
20220115 doména kvacany-lm.sk 16.20 2022-10-06 2022-10-06 2022-11-22 SinergiQ s.r.o., J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
8317214813 mobil 19.30 2022-11-22 2022-12-07 2022-11-25 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2200101 oprava strešného plášťa na MŠ 11 564.40 2022-11-24 2022-12-08 2022-11-25 HYDROIZOL s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš
1069321044 servis IVECA - DHZ 404.17 2022-11-24 2022-12-08 2022-11-25 AUTO-IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, 8214 07 Bratislava
2202806 posypová soľ 620.80 2022-11-25 2022-12-05 2022-11-25 D.H.KOMPLET s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice
20220071 ekonomické poradenstvo 700.00 2022-12-05 2022-12-19 2022-12-05 FreeEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2202806 posypová soľ 25 kg 620.80 2022-11-25 2022-12-05 2022-12-05 D.H.KOMPLET s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice
1012279072 plyn - MŠ 1 569.24 2022-12-01 2022-12-15 2022-12-05 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1069321044 servis IVECA - DHZ 404.17 2022-11-24 2022-12-08 2022-12-05 AUTO-IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava
20220160 účtovníctvo 11/2022 400.00 2022-12-01 2022-12-15 2022-12-05 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
8318396206 telefón 044/5597305 - MŠ 4.72 2022-11-30 2022-12-19 2022-12-05 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stránky