Názovzoradiť zostupne Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
82022 údržbárske práce na el. zariadení 635.00 2022-08-07 2022-08-21 2022-08-26 FYRO- Jozef Rojček, Liptovská Sielnica 68, 032 23
82023 strava - deti ZŠ dotácia UPSVaR 62.40 2023-03-01 2023-03-06 2023-03-01 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
8203581203 mobil 28.49 2018-02-22 2018-03-09 2018-03-05 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8204020481 telefón 044/5597305- MŠ 14.00 2018-03-01 2018-03-19 2018-03-09 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8204020493 telefón 044/5597597 14.00 2018-03-01 2018-03-19 2018-03-09 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8205562780 mobil 31.03 2018-03-22 2018-04-06 2018-04-03 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 Bratislava
8206003506 telefón 044/5597305- MŠ 14.84 2018-04-01 2018-04-18 2018-04-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8206003521 telefón 044/5597597 14.00 2018-04-01 2018-04-18 2018-04-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8207557769 mobil 27.96 2018-04-22 2018-05-07 2018-04-26 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8208002504 telefón 044/5597305- MŠ 14.00 2018-05-01 2018-05-18 2018-05-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8208002524 telefón 044/5597597 - OcÚ 14.00 2018-05-01 2018-05-18 2018-05-09 Slovak Telekom a.s..Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8209564020 mobil 28.38 2018-05-22 2018-06-06 2018-05-31 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8210010336 telefón 044/5597305- MŠ 14.17 2018-06-01 2018-06-18 2018-06-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8210010354 telefón 044/5597597 14.00 2018-06-01 2018-06-18 2018-06-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
82106043534 telefón 044/5597305- MŠ 14.00 2018-09-01 2018-09-18 2018-09-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8211584281 mobil 30.08 2018-06-22 2018-07-09 2018-07-02 Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8212137063 telefón 044/5597305- MŠ 14.00 2018-07-01 2018-07-18 2018-07-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8212137087 telefón 044/5597597 - OcÚ 15.86 2018-07-01 2018-07-18 2018-07-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8213640471 mobil 33.02 2018-07-22 2018-08-06 2018-07-30 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8214076715 telefón 044/5597305- MŠ 14.00 2018-08-01 2018-08-20 2018-08-07 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8214076736 telefón 044/5597597 - OcÚ 16.57 2018-08-01 2018-08-20 2018-08-07 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8215603273 mobil 27.94 2018-08-22 2018-09-06 2018-09-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8216043553 telefón 044/5597597 - OcÚ 20.15 2018-09-01 2018-09-18 2018-09-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8217579637 mobil 32.69 2018-09-22 2018-10-08 2018-10-03 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8218021756 telefón 044/5597305- MŠ 20.00 2018-10-01 2018-10-18 2018-10-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stránky