Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
492022 strava - dotácia UPSVaR Ukrajinci 156.00 2022-10-05 2022-10-10 2022-10-05 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
19220930 použitie špeciálneho vozidla - DB č. 257 151.44 2022-10-03 2022-10-17 2022-10-05 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
2686600651 mobil - PZ 3.00 2022-09-29 2022-10-13 2022-10-05 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
1012269421 plyn - MŠ 1 569.24 2022-10-01 2022-10-15 2022-10-05 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
20224569 systémová podpora URBIS IV.Q. 200.00 2022-10-03 2022-10-17 2022-10-05 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
482022 strava - dotácia UPSVaR 20.80 2022-10-05 2022-10-10 2022-10-05 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
8314726149 telefón 044/5597305 - MŠ 4.68 2022-10-01 2022-10-18 2022-10-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2686501529 mobil 1.00 2022-09-29 2022-10-13 2022-10-05 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
700220345 odvoz odpadu - VO kontajner 150.24 2022-10-05 2022-10-19 2022-10-06 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
3012014119 doprava 9/2022 63.73 2022-09-30 2022-10-30 2022-10-11 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
2022376 náklady spojené v využitím služobného motorového vozidla MsÚ LM 8.99 2022-10-07 2022-10-21 2022-10-11 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
2022310 zábradlie na moste pri MŠ 5 049.60 2022-10-06 2022-10-20 2022-10-12 ISO & spol. s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
20210565 vlajky 31.00 2022-10-11 2022-10-25 2022-10-12 Megatlač s.r.o., Lúčky 388, 034 82 Lúčky
20220006 kosenie VP 140.00 2022-10-11 2022-10-20 2022-10-12 Nikolas Ogorek, Dlhá Lúka 144, 032 23 Kvačany
10221171 uloženie odpadu 9/2022 600.52 2022-10-13 2022-10-27 2022-10-18 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
4192103337 prevádzka a údržba VO 89.39 2022-10-11 2022-10-26 2022-10-18 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
2200634 zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 43.20 2022-09-30 2022-10-30 2022-10-20 OZO-Liptovský Mikuláš, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
8315379068 mobil 18.00 2022-10-22 2022-11-07 2022-10-26 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8316561485 telefón 044/5597305 - MŠ 4.00 2022-11-01 2022-11-18 2022-11-04 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2691265813 mobil - PZ 3.00 2022-10-29 2022-11-12 2022-11-04 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
1012275198 plyn - MŠ 1 569.24 2022-11-01 2022-11-15 2022-11-04 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
8316561503 telefón 044/5597597 6.62 2022-11-01 2022-11-18 2022-11-04 Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2691167757 mobil 1.00 2022-10-29 2022-11-12 2022-11-04 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2691152641 mobil 2.00 2022-10-29 2022-11-12 2022-11-04 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20220146 účtovníctvo 10/2022 400.00 2022-11-02 2022-11-16 2022-11-04 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Stránky