Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
82022 údržbárske práce na el. zariadení 635.00 2022-08-07 2022-08-21 2022-08-26 FYRO- Jozef Rojček, Liptovská Sielnica 68, 032 23
20220005 kosenie VP 112.00 2022-09-05 2022-09-12 2022-09-06 Nikolas Ogorek, Dlhá Lúka 144, 032 23 Kvačany
8312887555 telefón 044/5597597 12.24 2022-09-01 2022-09-19 2022-09-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2682204436 mobil 1.00 2022-08-29 2022-09-12 2022-09-06 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2682189546 mobil 2.00 2022-08-29 2022-09-12 2022-09-06 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
1012261017 plyn - MŠ 1 569.24 2022-09-01 2022-09-15 2022-09-06 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
8312887543 telefón 044/5597305 - MŠ 1.50 2022-09-01 2022-09-19 2022-09-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20220118 účtovníctvo 8/2022 400.00 2022-09-05 2022-09-19 2022-09-06 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2682304399 mobil - PZ 3.00 2022-08-29 2022-09-12 2022-09-06 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20220036 tepovanie kobercov v MŠ 231.00 2022-08-31 2022-09-14 2022-09-06 Čisto a zdravo s.r.o., Nemocničná 749/20, 990 01 Veľký Krtíš
700220306 nakladanie sute z cintorína v Kvačanoch 45.96 2022-09-05 2022-09-19 2022-09-07 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
2022214 kamerový systém - MŠ 2 425.02 2022-09-05 2022-09-19 2022-09-09 ALARMA s.r.o., Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
22193 pletivo - cintorín Kvačany 590.00 2022-09-19 2022-09-26 2022-09-19 Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš
3012013826 doprava 8/2022 63.73 2022-08-31 2022-09-30 2022-09-19 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
10221033 uloženie odpadu 8/2022 708.75 2022-09-14 2022-09-28 2022-09-21 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
4192103255 prevádzka a údržba VO 89.39 2022-09-13 2022-09-28 2022-09-21 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
20220208 tonery - MŠ 69.60 2022-09-21 2022-10-01 2022-09-27 Miroslav Šimášek - MS data, Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava - Petržalka
8313537357 mobil 18.00 2022-09-22 2022-10-07 2022-09-27 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22302820 školské potreby - MŠ 102.10 2022-09-20 2022-10-04 2022-09-27 NOMiland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice
2200566 zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 21.60 2022-08-31 2022-09-30 2022-09-27 OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
222083411 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2022 180.00 2022-09-29 2022-10-13 2022-09-29 LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina
2686486528 mobil 2.00 2022-09-29 2022-10-13 2022-10-05 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20220132 účtovníctvo 9/2022 400.00 2022-10-03 2022-10-17 2022-10-05 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
472022 strava - deti MŠ 850.94 2022-10-05 2022-10-10 2022-10-05 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
8314726167 telefón 044/5597597 7.36 2022-10-01 2022-10-18 2022-10-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stránky