Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
2014062 EKO HRÁŠOK do MŠ 505.49 2014-11-25 2014-12-09 2014-12-10 Eugénia ZAŤKOVÁ - predaj palív, Revolučná 426/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
140165 poradenské služby 250.00 2014-12-10 2014-12-24 2014-12-10 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
4768584486 telefón 044/5597597 21.54 2014-12-03 2014-12-17 2014-12-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
201428 prenájom motorového vozidla 358.85 2014-12-01 2014-12-15 2014-12-15 CRYSTAL SK s.r.o., Roľnícka 474/26, 031 05 Liptovský Mikuláš
22141551 odvoz odpadu cintorín 11/2014 134.02 2014-11-20 2014-12-04 2014-12-15 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
22762014 vedenie účtu 39.96 2014-12-03 2015-01-16 2014-12-15 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
10141307 poplatok za uloženie odpadu 498.18 2014-12-12 2014-12-26 2014-12-15 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
85140704 nákupné poukážky 520.00 2014-12-15 2014-12-29 2014-12-17 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
52/2014 strava deti MŠ 12/2014 643.55 2014-12-19 2014-12-24 2014-12-19 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
2014129 prenájom parcely č. 455/2 a trhového miesta 121.00 2014-12-19 2015-01-02 2014-12-19 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
53/2014 strava zamestnanci OcÚ 12/2014 42.72 2014-12-19 2014-12-24 2014-12-19 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
51/2014 strava zamestnanci MŠ 12/2014 144.18 2014-12-19 2014-12-24 2014-12-19 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
514 spracovanie Zadania ÚPN-O Kvačny 520.00 2014-12-23 2014-12-27 2014-12-30 Ing. arch. Monika Callová, autorizovaný architekt, Ploštín 212, 031 01 Liptovský Mikuláš
314100308 zúčtovanie zálohy za vodu 12.00 2014-12-16 2014-12-16 2014-12-30 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
20/2014 ošetrovanie porastov na cintoríne Dlhá Lúka 345.00 2014-12-30 2014-12-31 2014-12-30 Vladimír Ďuroň, Kvačany 186, 032 23 Liptovská Sielnica
07/2014 geometrický plán na prevod vlast. práva miestnej komunikácie 677.00 2014-12-08 2014-12-23 2014-12-30 Ing. Juraj Poproč J+P, 032 21 Jalovec 33
414 spracovanie Prieskumov a rozborov ÚPN-O Kvačny 1 580.00 2014-12-22 2014-12-26 2014-12-30 Ing. arch. Monika Callová, autorizovaný architekt, Ploštín 212, 031 01 Liptovský Mikuláš
314100313 zúčtovanie zálohy za vodu 25.00 2014-12-16 2014-12-16 2014-12-30 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
19/2014 údržba a oprava verejného osvetlenia 500.00 2014-12-30 2014-12-31 2014-12-30 Vladimír Ďuroň, Kvačany 186, 032 23 Liptovská Sielnica
141658 vývoz separovaného zberu 11/2014 75.00 2014-11-30 2014-12-31 2014-12-30 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
214003809 odvoz odpadu 68.28 2014-12-18 2015-01-01 2014-12-30 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, 032 23 Liptovská Sielnica
2269145245 mesačný poplatok za mobil 43.16 2015-01-02 2015-01-16 2015-01-07 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20150193 systémová podpora URBIS 140.00 2015-01-05 2015-01-19 2015-01-07 MADE s.r.o, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
2269145765 mobil 0.02 2015-01-02 2015-01-16 2015-01-07 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20150006 účtovníctvo 12/2014 300.00 2015-01-02 2015-01-16 2015-01-07 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Stránky