Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystaveniazoradiť zostupne Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
2265105409 mobil 43.84 2014-12-02 2014-12-16 2014-12-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
8768584468 telefón 044/5597305 13.14 2014-12-03 2014-12-17 2014-12-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3768584449 telefón 044/5597301 16.74 2014-12-03 2014-12-17 2014-12-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22762014 vedenie účtu 39.96 2014-12-03 2015-01-16 2014-12-15 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
4768584486 telefón 044/5597597 21.54 2014-12-03 2014-12-17 2014-12-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3914 Vianočné pozdravy 25.00 2014-12-08 2014-12-22 2014-12-10 Soňa Červená, Demänová 434, 031 01 Liptovský Mikuláš
07/2014 geometrický plán na prevod vlast. práva miestnej komunikácie 677.00 2014-12-08 2014-12-23 2014-12-30 Ing. Juraj Poproč J+P, 032 21 Jalovec 33
140165 poradenské služby 250.00 2014-12-10 2014-12-24 2014-12-10 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
10141307 poplatok za uloženie odpadu 498.18 2014-12-12 2014-12-26 2014-12-15 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
85140704 nákupné poukážky 520.00 2014-12-15 2014-12-29 2014-12-17 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
314100308 zúčtovanie zálohy za vodu 12.00 2014-12-16 2014-12-16 2014-12-30 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
314100313 zúčtovanie zálohy za vodu 25.00 2014-12-16 2014-12-16 2014-12-30 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
1403023890 predškolská výchova 3-6/2015 7.20 2014-12-18 2014-12-26 2015-02-09 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
214003809 odvoz odpadu 68.28 2014-12-18 2015-01-01 2014-12-30 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, 032 23 Liptovská Sielnica
52/2014 strava deti MŠ 12/2014 643.55 2014-12-19 2014-12-24 2014-12-19 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
2014129 prenájom parcely č. 455/2 a trhového miesta 121.00 2014-12-19 2015-01-02 2014-12-19 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
53/2014 strava zamestnanci OcÚ 12/2014 42.72 2014-12-19 2014-12-24 2014-12-19 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
51/2014 strava zamestnanci MŠ 12/2014 144.18 2014-12-19 2014-12-24 2014-12-19 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
39/2014-0 overenie súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za r. 2013 250.00 2014-12-21 2015-08-31 2015-08-24 Ing. Pavel Fianta, audítor, 032 05 Smrečany 105
414 spracovanie Prieskumov a rozborov ÚPN-O Kvačny 1 580.00 2014-12-22 2014-12-26 2014-12-30 Ing. arch. Monika Callová, autorizovaný architekt, Ploštín 212, 031 01 Liptovský Mikuláš
514 spracovanie Zadania ÚPN-O Kvačny 520.00 2014-12-23 2014-12-27 2014-12-30 Ing. arch. Monika Callová, autorizovaný architekt, Ploštín 212, 031 01 Liptovský Mikuláš
411840 doprava 12/2014 63.73 2014-12-29 2015-01-12 2015-01-08 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
20/2014 ošetrovanie porastov na cintoríne Dlhá Lúka 345.00 2014-12-30 2014-12-31 2014-12-30 Vladimír Ďuroň, Kvačany 186, 032 23 Liptovská Sielnica
19/2014 údržba a oprava verejného osvetlenia 500.00 2014-12-30 2014-12-31 2014-12-30 Vladimír Ďuroň, Kvačany 186, 032 23 Liptovská Sielnica
141880 vývoz separovaného zberu 12/2014 87.00 2014-12-31 2015-01-30 2015-01-20 ĽUPČIANKA s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

Stránky