Názovzoradiť zostupne Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
0133154609 mesačná splátka za mobil 3.30 2015-10-28 2015-11-16 2015-11-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
0133154609 mesačná splátka za mobil 3.30 2016-05-28 2016-06-16 2016-06-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
0133154609 mesačná splátka za mobil 3.30 2016-06-28 2016-07-16 2016-07-04 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
0133154609 mesačná splátka za mobil 3.30 2015-03-07 2015-03-17 2015-03-10 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava
0133154609 mesačná splátka za mobil 3.30 2015-11-28 2015-12-16 2015-12-04 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
0133154609 mesačná splátka za mobil 3.30 2016-07-28 2016-08-16 2016-08-03 Orange Slovensko a.s.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava
0133154609 mesačná splátka za mobil 3.30 2015-03-28 2015-04-16 2015-04-15 Orange Slovensko a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava
0133154609 mesačná splátka za mobil 3.30 2016-08-28 2016-09-16 2016-09-05 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
0133154609 mesačná splátka za mobil 3.30 2015-04-28 2015-05-16 2015-05-04 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
0133154609 mesačná splátka za mobil 3.30 2015-12-28 2016-01-16 2016-01-07 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
01482022 školské potreby - MŠ 301.00 2022-05-02 2022-05-12 2022-05-05 KIBO SPORT - Mgr. Katarína Bočková, Športová 567/11, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
0163 školské pomôcky do MŠ 120.20 2015-03-27 2015-04-10 2015-04-02 SB WOOD s.r.o., Lichnerova 4452/37A, 903 01 Senec
016921 náklady spojené s celoplošným testovaním 6.2.2021 224.19 2021-04-07 2021-04-17 2021-04-13 Slovenský Červený Kríž, UzS Liptov, Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 15,031 01 Liptovský Mikuláš
02/2014 príspevok za zamestnávateľa 1/2014 134.42 2014-02-10 2014-02-20 2014-02-12 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
02/2014-Ro revízia elektroinštalácie Domu smútku 125.00 2014-04-07 2014-04-21 2014-04-07 FYRO- Jozef Rojček, Liptovská Sielnica 68, 032 23
02042022 zhotovenie zábradlia, lakovanie zábradlia, rekonštrukcia držiaka na máj, údržba plota na kv. cintoríne 710.00 2022-05-15 2022-06-15 2022-05-17 Pavel Galica, Kvačany 187, 032 23
0206 pomôcky do MŠ 43.70 2015-04-06 2015-04-20 2015-04-14 SB WOOD s.r.o., Lichnerova 4452/37A, 903 01 Senec
022017 skrinky do MŠ 896.00 2017-02-06 2017-02-20 2017-02-10 Rastislav Littva, Tehliarska 715/15, 031 05 Liptovský Mikuláš
022020 strava predškoláci MŠ a žiaci ZŠ 1/2020 dotácia ÚPSVaR 2 520.00 2020-02-07 2020-02-12 2020-02-10 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
030612/2013 kalendáre LIPTOV 2014 178.80 2013-12-06 2013-12-21 2013-12-18 Alexander Lozovný BRIZ, Liptovský Hrádok
038/2018 tričká s potlačou 164.99 2018-06-09 2018-07-09 2018-07-19 Ján Jambrich EJA, Hlavná 80/60, 032 02 Závažná Poruba
0382022 základný kurz na obsluhu RMRP - DHZ 156.00 2022-06-03 2022-06-20 2022-06-15 Ľubomír Dubovec, Školiace stredisko, Rybárska 11, 038 53 Turany
042022 bubnová šou - BATIDA 1 000.00 2022-07-09 2022-07-15 2022-07-11 NATYNAT s.r.o., Nová 861/25, 059 21 Svit
05/2014 príspevok na režijné náklady MŠ 410.32 2014-02-25 2014-03-06 2014-02-27 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
0502021 školenie na obsluhu RMRP 456.00 2021-08-13 2021-08-27 2021-08-18 Ľubomír Dubovec, Školiace stredisko, Rybárska 11, 038 53 Turany

Stránky