Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnostizoradiť zostupne Dátum Dodávateľ
10131372 poplatok za uloženie odpadu 311.67 2014-01-10 2014-01-24 2014-01-15 OZO a.s, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
3205418052 elektrina MŠ -182.98 2014-01-14 2014-01-28 2014-01-22 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3205417073 elektrina byt MŠ 85.80 2014-01-14 2014-01-28 2014-01-22 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3205406030 elektrina futbalové ihrisko 164.96 2014-01-13 2014-01-29 2014-01-22 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
2140642 licenčné práva 25.00 2014-01-15 2014-01-29 2014-01-17 EXALOGIC s.r.o., Bešeňová 189, 034 83 Liptovská Teplá
3205413024 elektrina Verejné osvetlenie Kvačany -478.70 2014-01-13 2014-01-29 2014-01-22 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3205436025 elektrina Verejné osvetlenie Dlhá Lúka -186.23 2014-01-13 2014-01-29 2014-01-22 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3315074020 elektrina 257/2 vchod -3.15 2014-01-13 2014-01-29 2014-01-22 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3205405030 elektrina stánok TJ 128.71 2014-01-13 2014-01-29 2014-01-22 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3317293018 elektrina 257/1 vchod -10.58 2014-01-13 2014-01-29 2014-01-22 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3205412030 elektrina OÚ Kvačany 1 038.95 2014-01-13 2014-01-29 2014-01-22 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3205419025 elektrina Dom smútku 31.04 2014-01-13 2014-01-29 2014-01-22 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3205437065 elektrina Dlhá Lúka 221 -10.78 2014-01-13 2014-01-29 2014-01-22 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
3317079019 elektrina 257 ČOV -22.60 2014-01-13 2014-01-29 2014-01-22 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
20130165 členský poplatok za 4. štvrťrok 2013 115.50 2014-01-02 2014-02-02 2014-01-13 Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba
411014 doprava 1/2014 63.73 2014-01-30 2014-02-13 2014-02-07 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
2226973604 mobil 0.02 2014-02-01 2014-02-15 2014-02-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2226974098 mobil 42.10 2014-02-01 2014-02-15 2014-02-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
720140451 právo používať aktuálne verzie r. 2014 - ZŠ 322.80 2014-01-28 2014-02-17 2014-02-03 VEMA s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
7758624315 telefón 044/5597301 16.74 2014-02-03 2014-02-17 2014-02-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
140016 účtovníctvo 1/2014 300.00 2014-02-03 2014-02-17 2014-02-03 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 03101 Liptovský Mikuláš
3758624333 telefón 044/5597305 13.14 2014-02-03 2014-02-17 2014-02-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6758624354 telefón 044/5597597 21.54 2014-02-03 2014-02-17 2014-02-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
02/2014 príspevok za zamestnávateľa 1/2014 134.42 2014-02-10 2014-02-20 2014-02-12 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
012014 sociálny fond 1/2014 5.74 2014-02-10 2014-02-20 2014-02-12 Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica

Stránky