Dodávateľ: 
Ing. arch. Monika Callová, autorizovaný architekt, Ploštín 212, 031 01 Liptovský Mikuláš
Predmet faktúry: 
spracovanie Zadania ÚPN-O Kvačny
Suma: 
520.00
Dátum vystavenia: 
utorok, 23. december 2014
Dátum splatnosti: 
sobota, 27. december 2014
Spôsob úhrady: 
Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 
utorok, 30. december 2014
Odberateľ: 
Obec Kvačany