Dodávateľ: 
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Predmet faktúry: 
plyn - MŠ
Suma: 
-388.86
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 5. december 2019
Dátum splatnosti: 
štvrtok, 19. december 2019
Spôsob úhrady: 
Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 9. december 2019
Odberateľ: 
Obec Kvačany