Dodávateľ: 
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
Predmet faktúry: 
odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov
Suma: 
33.50
Dátum vystavenia: 
streda, 23. apríl 2014
Dátum splatnosti: 
streda, 14. máj 2014
Spôsob úhrady: 
Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 28. apríl 2014
Odberateľ: 
Obec Kvačany