Dodávateľ: 
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
Predmet faktúry: 
vyjadrenie k ÚPN obce
Suma: 
219.91
Dátum vystavenia: 
štvrtok, 24. apríl 2014
Dátum splatnosti: 
piatok, 9. máj 2014
Spôsob úhrady: 
Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 28. apríl 2014
Odberateľ: 
Obec Kvačany