Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
8247373691 telefón 044/5597305- MŠ 6.61 2019-12-01 2019-12-18 2019-12-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8247373712 telefón 044/5597597 - OcÚ 7.26 2019-12-01 2019-12-18 2019-12-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
85190844 nákupné poukážky 528.00 2019-12-09 2019-12-23 2019-12-11 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
19015 úprava stromov- VP 140.00 2019-12-09 2019-12-23 2019-12-10 DIENS s.r.o., Konská 202, 032 04 Konská
4119 kalendáre 925.00 2019-12-05 2019-12-19 2019-12-09 Soňa Červená, Demänová 434, 031 01 Liptovský Mikuláš
8402603015 plyn - MŠ -388.86 2019-12-05 2019-12-19 2019-12-09 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
201929341 stroje na cvičenie- MŠ 221.79 2019-11-28 2019-12-08 2019-12-09 eFitness a.s., Za Strahovem 2338/44a, 169 00 Praha 6
20190138 služby nad rámec zmluvy 700.00 2019-12-09 2019-12-23 2019-12-09 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2019083 prenájom pozemkov v správe PSU 315.33 2019-12-09 2019-12-23 2019-12-09 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
3091956656 stravné lístky 964.70 2019-12-05 2019-12-12 2019-12-05 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.r., Kálov 356, 010 01 Žilina
642019 strava predškoláci MŠ a žiaci ZŠ 11/2019 dotácia ÚPSVaR 2 870.40 2019-12-04 2019-12-10 2019-12-05 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
3012007820 doprava 11/2019 63.73 2019-11-30 2019-12-14 2019-12-05 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
632019 strava deti MŠ 11/2019 679.41 2019-12-04 2019-12-10 2019-12-05 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
20190112 doprava - Tvarožná 736.96 2019-12-02 2019-12-16 2019-12-04 Liptov Bus s.r.o., Vrbica Nábrežie Krátka 4475/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
20774011 Obecné noviny na r. 2020 93.60 2019-12-02 2019-12-09 2019-12-04 INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1
8246868689 mobil 21.99 2019-11-22 2019-12-09 2019-12-02 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
2528516481 mobil 0.02 2019-11-29 2019-12-13 2019-12-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20190129 účtovníctvo 400.00 2019-12-02 2019-12-16 2019-12-02 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2528665867 mobil - PZ 1.24 2019-11-29 2019-12-13 2019-12-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
1011967579 plyn - MŠ 720.26 2019-11-27 2020-01-15 2019-12-02 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
700190373 odvoz odpadu 171.60 2019-11-29 2019-12-13 2019-12-02 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
2019416 štrková cesta - DL 11 764.14 2019-11-25 2019-12-09 2019-11-27 ISO & spol, s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
4192100623 prevádzka a údržba sústavy VO 85.00 2019-11-15 2019-11-30 2019-11-20 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
22191312 odvoz odpadu 175.58 2019-10-15 2019-11-14 2019-11-19 OZO a.s, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10191386 uloženie odpadu 10/2019 547.87 2019-11-14 2019-11-28 2019-11-19 OZO a.s, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

Stránky