Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
8264028484 telefón 044/5597597 4.68 2020-07-01 2020-07-20 2020-07-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4192101177 prevádzka a údržba VO 85.00 2020-07-06 2020-07-21 2020-07-10 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
200007333 voda - TJ, DS, OÚ 3.89 2020-06-30 2020-07-30 2020-07-08 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
200007397 voda - BD č. 257 644.42 2020-06-30 2020-07-20 2020-07-08 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
2020060 rekonštrukcia DS 10 186.72 2020-07-08 2020-08-07 2020-07-08 ATEX-OK s.r.o., Puškinová č. 18, 083 01 Sabinov
200007411 voda - MŠ -87.22 2020-06-30 2020-07-20 2020-07-08 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
162020 strava 6/2020 deti MŠ 725.46 2020-07-02 2020-07-07 2020-07-06 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
172020 strava 6/2020 dotácia UPSVaR 1 866.00 2020-07-02 2020-07-07 2020-07-06 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
3012009051 doprava 6/2020 63.73 2020-06-30 2020-07-30 2020-07-06 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
700200177 odvoz odpadu - VO kontajner 70.20 2020-07-01 2020-07-15 2020-07-03 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
20200088 účtovníctvo 400.00 2020-07-01 2020-07-15 2020-07-02 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
1012041428 plyn - MŠ 355.37 2020-06-25 2020-07-15 2020-07-02 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
2561366824 mobil 0.02 2020-06-29 2020-07-13 2020-07-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
8262767248 mobil 21.99 2020-06-22 2020-07-07 2020-07-02 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 8147 62 Bratislava
2020059 rekonštrukcia Domu smútku 9 922.49 2020-07-01 2020-07-30 2020-07-02 ATEX-OK s.r.o., Puškinova č. 18, 083 01 Sabinov
20202521 systémová podpora URBIS III.Q 140.00 2020-07-01 2020-07-15 2020-07-02 MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
220082294 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 180.00 2020-06-30 2020-07-14 2020-07-02 LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina
2561509987 mobil - PZ 1.54 2020-06-29 2020-07-13 2020-07-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
10200558 uloženie odpadu 511.78 2020-06-12 2020-06-26 2020-06-18 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
23200496 zhodnotenie odpadu - DS 340.80 2020-05-31 2020-06-30 2020-06-18 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
4192101110 prevádzka a údržba VO 85.00 2020-06-03 2020-06-18 2020-06-16 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
8262143816 telefón 044/5597597 4.49 2020-06-01 2020-06-18 2020-06-16 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2020044 rekonštrukcia DS 16 791.19 2020-05-31 2020-06-30 2020-06-16 ATEX - OK s.r.o., Puškinová č. 18, 083 01 Sabinov
700200157 vývoz vody na cintorín DL 52.80 2020-06-08 2020-06-22 2020-06-16 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
8262143797 telefón 044/5597305 - MŠ 9.37 2020-06-01 2020-06-18 2020-06-16 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stránky