Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
20240076 výmena baterky v PC 30.90 2024-02-14 2024-02-28 2024-02-16 Citycom plus s.r.o., 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš
1510000124 vypracovanie odborného stanoviska 44.94 2024-02-06 2024-02-22 2024-02-16 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry
700240031 odvoz VO kontajnera 45.36 2024-02-15 2024-02-29 2024-02-16 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
50240025 záujmový krúžok v MŠ - tanečníček 90.00 2024-02-15 2024-02-29 2024-02-16 Animateam - záujmové krúžky s.r.o., Kollárova 18/A, 902 01 Pezinok
10240052 uloženie odpadu 504.47 2024-02-12 2024-02-26 2024-02-16 OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01, Liptovský Mikuláš
700240028 odvoz VO kontajnera 127.34 2024-02-13 2024-02-27 2024-02-14 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
2/2024 spílenie a orezanie stromov 450.00 2024-02-12 2024-02-19 2024-02-14 Marek Janiga, Bystrická cesta 5649/4B ,034 01 Ružomberok
1431506670 mobil 12.00 2024-02-07 2024-02-21 2024-02-12 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
4192104539 prevádzka a údržba sústavy VO 111.41 2024-02-05 2024-02-20 2024-02-09 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
2024010 vzdelávanie - MŠ 80.00 2024-02-01 2024-02-08 2024-02-09 SMILLINGO s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava - MČ Petržalka
20240008 účtovníctvo 550.00 2024-02-05 2024-02-19 2024-02-06 Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
700240021 odhŕňanie snehu 315.00 2024-02-05 2024-02-19 2024-02-06 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
8688952732 plyn - MŠ 1 582.00 2024-02-01 2024-02-15 2024-02-05 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
3/2024 strava - deti MŠ 281.40 2024-02-02 2024-02-10 2024-02-05 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
5/2024 strava - deti ZŠ Ukrajinci - dotácia UPSVaR 372.40 2024-02-02 2024-02-10 2024-02-05 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
8343329102 telefón 044/5597305 - MŠ 4.25 2024-02-01 2024-02-19 2024-02-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20240288 odchyt túlavých zvierat pauš. poplatok 10.00 2024-02-01 2024-02-15 2024-02-05 OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
4/2024 strava - deti ZŠ, MŠ dotácia UPSVaR 3 670.40 2024-02-03 2024-02-10 2024-02-05 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
8343329148 telefón 044/5597597 - OcÚ 4.70 2024-02-01 2024-02-19 2024-02-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19240054 použitie stavebného mechanizmu 90.00 2024-01-26 2024-02-09 2024-01-31 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
2759174506 mobil - PZ 3.00 2024-01-29 2024-02-12 2024-01-31 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2759076181 mobil 2.00 2024-01-29 2024-02-12 2024-01-31 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2759088106 mobil 1.00 2024-01-29 2024-02-12 2024-01-31 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
233551 vypracovanie evidencie odpadov 108.00 2023-12-31 2024-01-30 2024-01-25 ĽUPČIANKA s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
2401028 odmeny výkonným umelcom - MR 38.40 2024-01-18 2024-02-08 2024-01-25 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

Stránky