Názov Príloha
Rozpočet obce Kvačany na rok 2014 rozpocet_kvacany_2014.xls
Záverečný účet obce za rok 2013 zaverecny_ucet_obce_kvacany_za_rok_2013.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2015 navrh_rozpoctu_na_rok_2015_-_obec_kvacany.pdf
Rozpočet obce Kvačany na rok 2015 rozpocet_2015.xls
Záverečný účet obce za rok 2014 zaverecny_ucet_kvacany_2014-1.doc
Návrh rozpočtu na rok 2016 navrh_rozpoctu_na_rok_2016.xls
Rozpočet obce Kvačany na rok 2016 schvaleny_rozpocet_na_rok_2016.xls
Záverečný účet obce za rok 2015 zaverecny_ucet_kvacany_2015.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2017 navrh_rozpoctu_na_rok_2017.pdf
Rozpočet obce Kvačany na rok 2017 schvaleny_rozpocet_na_rok_2017.pdf
Záverečný účet obce za rok 2016 zaverecny_ucet_kvacany_2016-1.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2018 rozpocet_kvacany_upraveny_2_2018.pdf
Rozpočet obce Kvačany na rok 2018 rozpocet_kvacany_upraveny_1_2018.pdf
Záverečný účet obce za rok 2017 zaverecny_ucet_kvacany_2017.pdf
Výročné správy vs_obce_kvacany_2013.pdf, vs_obce_kvacany_2014.pdf, vs_obce_kvacany_2015.pdf, vs_obce_kvacany_2016.pdf, vs_obce_kvacany_2017.pdf, vs_obce_kvacany_2018.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2019 navrh_rozpoctu_kvacany_2019.xls
Rozpočet obce Kvačany na rok 2019 rozpocet_kvacany_2019.xls
Záverečný účet obce Kvačany za rok 2018 zaverecny_ucet_kvacany_2018.pdf
Správy audítora audit_uctovnej_zavierky.pdf, kuz.jpeg, vs.jpeg, spravy_o_overeni.pdf, uz.pdf, audit_1_kvacany_2016.pdf, audit_2_kvacany_2016.pdf, sprava_z_auditu_kuz_2017.pdf, sprava_z_auditu_uz_2017.pdf, sprava_auditora_o_overeni_uctovnej_zavierky_k_31.12.2018.pdf, sprava_auditora_z_auditu_kuz_a_overenia_suladu_s_vs_k_31.12.2018.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2020 navrh_rozpoctu_kvacany_2020.xls
Rozpočet obce Kvačany na rok 2020 rozpocet_kvacany_2020.xls
Záverečný účet obce Kvačany za rok 2019 zaverecny_ucet_kvacany_2019.pdf