Názov Príloha
Rozpočet obce Kvačany na rok 2014 rozpocet_kvacany_2014.xls
Návrh rozpočtu na rok 2015 navrh_rozpoctu_na_rok_2015_-_obec_kvacany.pdf
Rozpočet obce Kvačany na rok 2015 rozpocet_2015.xls
Záverečné účty obce zaverecny_ucet_obce_kvacany_za_rok_2013.pdf, zaverecny_ucet_kvacany_2014-1.doc, zaverecny_ucet_kvacany_2015.pdf, zaverecny_ucet_kvacany_2016-1.pdf, zaverecny_ucet_kvacany_2017.pdf, zaverecny_ucet_kvacany_2018.pdf, zaverecny_ucet_kvacany_2019.pdf, zaverecny_ucet_kvacany_2020.pdf, zaverecny_ucet_kvacany_2021_o.pdf, zaverecny_ucet_kvacany_2022.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2016 navrh_rozpoctu_na_rok_2016.xls
Rozpočet obce Kvačany na rok 2016 schvaleny_rozpocet_na_rok_2016.xls
Návrh rozpočtu na rok 2017 navrh_rozpoctu_na_rok_2017.pdf
Rozpočet obce Kvačany na rok 2017 schvaleny_rozpocet_na_rok_2017.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2018 rozpocet_kvacany_upraveny_2_2018.pdf
Rozpočet obce Kvačany na rok 2018 rozpocet_kvacany_upraveny_1_2018.pdf
Výročné správy vs_obce_kvacany_2013.pdf, vs_obce_kvacany_2014.pdf, vs_obce_kvacany_2015.pdf, vs_obce_kvacany_2016.pdf, vs_obce_kvacany_2017.pdf, vs_obce_kvacany_2018.pdf, vs_obce_kvacany_2019.pdf, vs_obce_kvacany_2020.pdf, vs_obce_kvacany_2021.pdf, vs_obce_kvacany_2022.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2019 navrh_rozpoctu_kvacany_2019.xls
Rozpočet obce Kvačany na rok 2019 rozpocet_kvacany_2019.xls
Správy audítora audit_uctovnej_zavierky.pdf, kuz.jpeg, vs.jpeg, spravy_o_overeni.pdf, uz.pdf, audit_1_kvacany_2016.pdf, audit_2_kvacany_2016.pdf, sprava_z_auditu_kuz_2017.pdf, sprava_z_auditu_uz_2017.pdf, sprava_auditora_o_overeni_uctovnej_zavierky_k_31.12.2018.pdf, sprava_auditora_z_auditu_kuz_a_overenia_suladu_s_vs_k_31.12.2018.pdf, sprava_z_auditu_uz_za_rok_2019.pdf, sprava_z_auditu_kuz_a_overenia_suladu_tejto_uz_s_vs_obce_kvacany_za_rok_2019.pdf, kvacany_ind_audit_2020.pdf, kvacany_kons_audit_2020.pdf, audit_individ_kvacany_2021.pdf, audit_konsolid_kvacany_2021.pdf, audit_2022_kons_kvacany.pdf, audit_2022_ind_kvacany.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2020 navrh_rozpoctu_kvacany_2020.xls
Rozpočet obce Kvačany na rok 2020 rozpocet_kvacany_2020.xls
Návrh rozpočtu na rok 2021 navrh_rozpocet_kvacany_2021.xlsx
Rozpočet obce Kvačany na rok 2021 rozpocet_kvacany_2021.xlsx
Návrh rozpočtu na r. 2022 rozpocet_kvacany_2022.xlsx
Rozpočet obce Kvačany na r. 2022 rozpocet_kvacany_2022_schvaleny.xlsx
Návrh rozpočtu na r. 2023 rozpocet_kvacany_2023.xlsx
Rozpočet obce Kvačany na r. 2023 schvaleny_rozpocet_kvacany_2023.xlsx
Návrh rozpočtu na rok 2024 rozpocet_kvacany_2024.xlsx